Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Magdaléna Vášáryová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 12. 2015 
Zadávateľ Magdaléna Vášáryová 
Otázka Pán minister, beriete osobnú zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza portál Slovakiana, ktorý mal byť výkladnou skriňou vami riadenej digitalizácie nášho kultúrneho dedičstva v sume, ktorá je ročným rozpočtom kapitoly Ministerstva kultúry SR? 
Adresát minister kultúry SR Marek Maďarič 
Dátum odpovede 10. 12. 2015 
Zodpovedal minister kultúry SR Marek Maďarič 
Odpoveď Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážená pani poslankyňa, na vašu sugestívnu otázku odpoviem faktami. Strešným projektom digitalizácie pamiatkových a fondových inštitúcií nie je portál Slovakiana, ale Národný projekt CAIR, Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, Slovakiana je jeho súčasťou. Národný projekt CAIR bol úspešne ukončený, vrátane záverečného auditu. Bol ukončený v tom zmysle, že boli splnené všetky ciele projektu obsahovo schválené počas minulej vlády a ku dňu ukončenia projektu bolo na portáli 36 % zdigitalizovaných objektov. Plán bol 30 percent. Boli vytvorené trvalo udržateľné odborné miesta kurátorov a IT technikov. Bolo vytvorené centrum pre autorské práva a obsadené trvalo udržateľné miesta právnikov. Bola vytvorená a vybudovaná infraštruktúra na sprístupňovanie obsahu, hardvér aj softvér. Boli prepojené všetky pamäťové a fondové inštitúcie realizujúce projekty digitalizácie s CAIR-om tak, aby všetky výmeny informácií medzi rezortnými systémami prebiehali plne automatizovane. Mám na mysli rezortné systémy, ako CEMUZ v Slovenskom národnom múzeu, CEDVU v Slovenskej národnej galérii, DIKDA v Slovenskej národnej knižnici a SK CINEMA v Slovenskom filmovom ústave. Nad rámec pôvodného projektu budú, pani poslankyňa, sprístupnené obchodné nedostupné diela a počítame s tým, že budú sprístupnené aj autorsky chránené diela výtvarného umenia viac ako 80-tisíc objektov. Voľných je približne 20-tisíc. Registre centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry, čiže CAIR, už dnes obsahujú viac ako 2,5 milióna metadátových záznamov o objektoch pamäťových a fondových inštitúcií. Digitálne objekty na portáli pribúdajú postupne tak, ako ich pamäťové a fondové inštitúcie posielajú do CAIR-u, do digitalizácií a spracovaní, takzvaný postprocesing. Treba si uvedomiť, že životný cyklus zdigitalizovania objektu, jeho následného spracovania, kontroly kvality, prípravy na prepravu, prenesenia do centrálneho dátového archívu alebo do CAIR, následnej kontroly, ochrany proti neoprávnenému nakladaniu, uloženia do viacerých registrov a ich následného sprístupnenia môže trvať 2 až 6 mesiacov po zdigitalizovaní. Rýchlosť vkladania záleží aj od zložitosti objektov, 3D model hradu sa vkladá podstatne dlhšie ako fotografia. V cieľoch ani v pláne projektu CAIR nebolo, že bude od prvého dňa po skončení projektu obsahovať všetky zdigitalizované objekty, čo by ani fyzicky nebolo možné, nakoľko väčšina digitalizačných projektov skončila ku 30. 11. alebo skončí až 31. 12. 2015. Prakticky každý deň pribúdajú do systému nové objekty. Napríklad predvčerom pribudlo do Slovakiany 6 300 nových voľných objektov. Tento proces vkladania nových objektov je trvalý a automatizovaný tak, ako budú postupne pamäťové a fondové inštitúcie sprístupňovať svoje zdigitalizované a spracované objekty. Ako som spomenul, denne sa do portálu vkladajú stovky objektov. Avšak nie všetky vložené sú voľné a teda nie všetky sú prístupné verejnosti. Počítame, že do polovice roku 2016 bude na portáli približne 1,5 milióna voľných objektov a rádovo státisíce chránených objektov, najmä objektov Slovenskej národnej knižnice, v režime obchodne nedostupné diela a prístupných teda v tom prípade podľa licenčných práv. Diela autorsky chránené nemôžu byť sprístupnené bez súhlasu autora, jeho dedičov alebo ochranného zväzu. V tejto fáze rokujeme s LIT-ou o možnostiach širokoplošného sprístupnenia autorsky chránených výtvarných diel. V tomto by sme boli ďalej, pani poslankyňa, keby nebol za vašej vlády zrušený národný projekt, ktorý mal riešiť otázku autorských práv. Systém CAIR je vybudovaný ako platforma pre vzájomnú spoluprácu pamäťových a fondových inštitúcií nielen medzi sebou, ale poskytuje údaje aj pre ďalšie verejné inštitúcie, či komerčné alebo nekomerčné organizácie. Systém CAIR len v roku 2016 poskytne pre Europeanu približne 200-tisíc voľných objektov. Pokiaľ ide o portál Slovakiana, ten je viditeľnou časťou CAIR-u a predstavuje nie koniec digitalizácie, ale začiatok sprístupňovania a využívania obsahu, ktorý vznikol počas digitalizácie. Portál bol spustený podľa plánu projektu CAIR, pričom už v čase spustenia obsahovala Slovakiana relevantný počet dát, čím boli splnené merateľné ukazovatele a ciele projektu. Inak by Európska komisia nepreplatila finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu. Počas svojej existencie, nielen po dobu 5 rokov udržateľnosti projektu, bude neustále predmetom vylepšovania a rozširovania tak, aby čo najlepšie slúžil svojim používateľom. Zároveň bol tento systém budovaný s požiadavkou na automatické prepojenie systémov na Europeanu, portál kultúrneho dedičstva Európy, s ktorou sme sa zaviazali spolupracovať pri vstupe do EÚ, s garanciou počtu sprístupnených objektov. Napokon, pani poslankyňa, zástupca Europeany prítomný na prezentácii CAIR-a Slovakiany vysoko ocenil úroveň a výsledky tohto projektu. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Pán minister, Ľudovíta Štúra nájdete na Googli skôr ako na Slovakiane. Ja som sa pýtala správne na Slovakianu, pretože to je výsledok, ktorý je dostupný verejnosti. Ja som neočakávala Google, ale ja som očakávala, že keď si na to kliknem, tak sa dozviem aspoň niečo, a nie 800-tisíc strán sčítacích hárkov od roku 1920 do roku 1940. A keďže vždycky hovoríte, že možno, že ja sa v tom nevyznám, dovoľte, aby som v tomto čase mohla vám prečítať to, čo ľudia píšu o tom. Tí ľudia, ktorí sa to už snažili otvoriť. "Vyskúšal som vyhľadávanie na Slovakiane. Absolútne nelogické a neintuitívne. Trúfam si tvrdiť, že veľká väčšina ľudí sa tam stratí a nevyhľadá nič. Škoda peňazí. No, a to vyhľadávanie museli robiť nejakí experti, nechcem sa nikoho dotknúť, pretože normálny informatik by hentaké niečo do obehu nepustil." Ja citujem. "No, ale aspoň sa mali kde utopiť korunky." "Ďakujeme, ale toto nie je riešenie. Ja som za to, aby sme im všetci napísali, že to majú nanič. Ja napíšem. Tento chaos treba stopnúť ešte v zárodku a nielen naň ďalej nabaľovať ďalšie dokumenty." A nakoniec, váš bývalý riaditeľ NOC-ky pán Tazberík napísal: "Dosiahnuté výsledky nezodpovedajú vynaloženým prostriedkom. Nalejme si konečne čistého vína a hovorme v tejto súvislosti aj o korekciách. To je o prostriedkoch, ktoré neboli preplatené z Bruselu. Ale o tom pán Maďarič radšej mlčí, hlavne že je spokojný a pekne sa pochváli." To všetko hovoria aj iní ľudia. A keď hovoríte DIKDA. Vy ste boli niekedy na tom, pán minister? Vy viete, že musíte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)  
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa, tomuto projektu nebolo udelená žiadna individuálna korekcia. To je prvá vec. Druhá vec, sčítacie hárky. To viackrát používate. Ja neviem, vy sa tvárite, že, a nieže tvárite, ja si myslím, že to je tak, že vy sa hlboko zaujímate o digitalizáciu, ale v tom prípade by ste mali vedieť, že tie sčítacie hárky boli zaradené do tohto projektu za vašej vlády, do tohto projektu. Tam boli schválené. To znamená, ak vy máte proti sčítacím hárkom, pani poslankyňa, výhrady, prečo ste ich neformulovali vtedy, keď sa to schvaľovalo? Tak potom buď naozaj sa v tom vyznáte, ale si protirečíte, alebo sa v tom nevyznáte a myslíte si, že tie sčítacie hárky som vymyslel ja. Boli schválené, boli schválené vtedy, keď vy ste boli podpredsedníčka výboru pre kultúru a médiá a mohli ste možno to vtedy ovplyvniť. Neurobili ste to. No, a čo sa týka tých citácií, tak ja neviem, ako mohol by som sa opýtať, kto tie citácie tam vkladal. Pán Katuščák? Alebo vy? Alebo kto? A mohol by som tuná... (Reakcia z pléna.) Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR Prosím vás, nevykrikujme! Maďarič, Marek, minister kultúry SR Pokúsil som sa vám objasniť celú štruktúru tohto projektu, aj to, že Slovakiana je súčasť nejakého systému, že to nie je len nejaká webová stránka. Aj to, že je to projekt otvorený, do ktorého každý deň pribúdajú desiatky ďalších objektov. Jeho funkčnosť je plnohodnotná a bude stále sa rozširovať a zlepšovať. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.