Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jozef Bobík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 11. 2015 
Zadávateľ Jozef Bobík 
Otázka Vážený pán minister, podľa § 4 ods. 1 zákona o Policajnom zbore, zákon č. 171/1993 Z. z., je inšpekčná služba súčasťou Policajného zboru. Vyplýva to aj z ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o Policajnom zbore, podľa ktorého služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje minister. Pán minister, ste presvedčený, že inšpekčná služba Policajného zboru v súčasnosti je v súlade so zákonom? 
Adresát minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Dátum odpovede 19. 11. 2015 
Zodpovedal minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, osobitne v prípade poslanca za Kresťanskodemokratické hnutie ma prekvapuje, že máte totožné názory s pánom bývalým predsedom Najvyššieho súdu pánom Harabinom. Čo je dôležité povedať? Dôležité je povedať, že inšpekcia bola týmto zákonom zriadená v roku 1994. (Zaznievanie gongu.) A od roku 1994 má rovnaké postavenie doteraz. Všetky tie informácie boli mylné. Jediné, čo sa menilo, sa menili názvy, nie štruktúra, ale názvy. A to, kde dochádza k hlavnému omylu, sú dva základné fakty. Ľudia a, bohužiaľ, aj niektorí odborníci z justície si pletú dva pojmy. Policajný zbor a Prezídium policajného zboru. To, čo myslíte vy, je Prezídium policajného zboru. Policajný zbor je súborom všetkých policajtov, voči ktorým vykonáva štátnu službu jediný človek a tým je minister vnútra. Všetci policajti v služobnom pomere podľa zákona o služobnom pomere sú policajtmi, nad ktorými vykonáva štátnu službu minister vnútra. Tí policajti, nad ktorými vykonáva štátnu službu minister spravodlivosti, sú príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Tiež sa delia na mnoho odborov a nie všetci slúžia vo väzniciach. Niektorí slúžia na ministerstve. Tak isto príslušní policajti, nad ktorými vykonáva štátnu službu minister financií, sú príslušníkmi finančnej správy, teda colníci. Takto je to vlastne ukotvené a je to ukotvené 21 rokov. A nikdy sa tá situácia nezmenila. Základnou vecou je, že snaha, aby inšpekcia pôsobila nezávislo, je, aby nebola súčasťou štruktúry Prezídia policajného zboru alebo krajských riaditeľstiev. Určite neviete, že ešte donedávna pred reformou ESO Prezídium policajného zboru dokonca ani nemalo právnu subjektivitu. Právnu subjektivitu mali krajské riaditeľstvá. To znamená, my sme mali viacero policajných zborov, keby ste to nazývali podľa toho vášho výkladu, mali sme košický policajný zbor, mali sme bratislavský, žilinský, bystrický, mali sme ďalšie jednotky ako útvary, ako ochrana ústavných činiteľov alebo napríklad inšpekcia, alebo útvar hraničnej a cudzineckej polície. Všetky tieto útvary ale dokopy práve preto, že sú súborom príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky podľa tohto zákona, v štátnej službe velenej pod ministrom vnútra sú príslušníci policajného zboru, teda aj pracovníci a príslušníci Inšpekcie ministerstva vnútra sú príslušníkmi policajnému zboru a sú súčasťou policajného zboru. To znamená, urobili sme analýzu v 30 európskych krajinách a vyplynulo, že 15 štátov má inšpekcie pod vedením ministerstva vnútra alebo ministrovi priamo, v 9 krajinách je inšpekcia priamo pod policajným prezídiom, teda prezidentom, teda v horšom postavení z pohľadu tej nezávislosti, o ktorej častokrát sa hovorí, ale len jedna jediná krajina má úplne nezávislú inšpekciu, a to je Česká republika. Viete o škandáloch, ktoré táto nezávislá inšpekcia mala v poslednom období, aj preto riaditeľ GIPS-u rezignoval na svoju pozíciu a opätovne sa veľmi silne uvažuje, že sa znova prepodriadi inšpekcia pod ministerstvo vnútra. Nie preto, že by tá nezávislosť chcela byť oslabená, ale preto, aby trestné činy polície naozaj vyšetrovali, pretože po tom, čo bola zriadená nezávislá inšpekcia, klesol počet vyšetrených prípadov policajtov o polovicu. Pokiaľ bežne vyšetrovali v Českej republike od 300 prípadov trestných činov do roka, po zriadení tejto nezávislej inšpekcie to nebolo ani 150. A to sú tie hlavné nevýhody, ktoré aj my vidíme v takomto type inšpekcie. Ona nie je nezávislá, ona je odtrhnutá. Dôležité je a sú výsledky inšpekcie, ktoré hovoria jasne. Počnúc šéfom Policajnej akadémie, počnúc jedným z mojich blízkych spolupracovníkov a človeka, ktorého som mal naozaj rád, šéfa schengenskej hranice, ktorého sme v roku 2009 obvinili z korupcie, toto sú všetko veci, kde sa zakročovalo na najvyšších policajných miestach bez toho, aby nám o tom museli diktovať novinári alebo ktokoľvek externý. Policajná inšpekcia si vždy plnila svoju prácu. To, že niekedy rozhodnutia sa nepozdávajú novinárom alebo mimovládnym organizáciám, za to ja nemôžem. Inšpekcia vždy dozorovala nad generálnou prokuratúrou, ktorá na Slovensku je nezávislá, ako iste viete, a práve preto v roku 2011, pre mňa nepochopiteľne, práve táto strana sály, dnes pomerne prázdna, hlasovala za zrušenie vojenskej prokuratúry, ktorá dozorovala trestné činy v ozbrojených zboroch, a to som bol vtedy veľmi prekvapený. SMER - sociálna demokracia boli vtedy všetci proti, táto časť bola vtedy za. To znamená, ak sme mali nejakú zvýšenú bonusovú nezávislosť pri dozore z pohľadu vojenskej prokuratúry, ktorá nemala miestne spojenia, pretože bola iba na jednom mieste a nemala miestne prepojenia a miestnu známosť s ľuďmi, o ktorých sa jednalo, tak ste sa o to rozhodli počas vlády Ivety Radičovej. My sme to veľmi nekritizovali, bolo to vaše rozhodnutie, mysleli ste si, že je to odborne správne, ten názor môže byť rôzny, ja ho nekritizujem ani dnes, len som prekvapený, že dnes začínate volať po niečom, kde ste tú nezávislosť tomu prípadu znížili, preto to nepovažujem za úprimné, pretože vlastne tú nezávislosť ste znížili v období, v ktorom ste boli pri vláde. Ďakujem pekne za pozornosť.  
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, v úvode ste sa pokúsili nahradiť aj moju manželku. Tiež si častokrát myslí, že vie, čo ja si myslím, ale väčšinou sa mýli a aj vy ste sa v tomto prípade pomýlili. (Smiech v pléne.) Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR A napriek tomu ešte stále je vaša manželka. Bobík, Jozef, poslanec NR SR Jasné, jasné, veď dal som jej slovo a máme deti. No ale, aby sme to nebrali len tak ako zľahka, svoju otázku som, pán minister, položil z toho dôvodu, že nehovorím, že každý deň a nie každý, ale ak stretávam ľudí, tak mnohí sú rozčarovaní z toho, že dejú sa veci, ktoré sú aj možno tak na prvý pohľad alebo aj mierne odborne v rozpore so zákonom, dokonca vyšetrovatelia policajného zboru tieto aktivity vyhodnotia ako porušenie zákona a navrhnú ich prokurátorovi, aby ich ďalej riešil. Ale nie raz, nie dvakrát sa stalo, že samotný prokurátor označil aj veci vyšetrené, že sa nestali. Čiže to je jedna frustrácia ľudí, že vnímajú to, ako keby si dokázali niektorí ľudia dokonca kúpiť aj to, že nerobia to, čo urobili. Iný prípad sa potom stáva, čo je ešte horšie, že dokonca aj prokurátor sa stotožní s vyšetrovateľom a niektorí sudcovia, dokonca niektorí aj opakovane, nejakým spôsobom teda, nedôslednosťou, keď to tak mám nazvať jemne, celý prípad nevedú tak, ako by mali aj časovo a z nejakých rôznych prieťahov, potom sa títo ľudia, ktorí boli aj vyšetrení, aj prokurátorom usvedčení, sa dostávajú von. Ale to sú veci mimo policajný zbor. Pochopiteľne, že aj v policajnom zbore sa nevyskytujú ľudia, ktorí sú všetci absolútne takí, akí by mali byť, nie je to len na Slovensku, ale aj inde a stane sa, že aj tam sa nájdu ľudia, ktorí konajú v rozpore so zákonom. A potom tu máme výsledok, kde súd Slovenskej republiky odhliadnuc od toho, že ktorý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR Pointa? Bobík, Jozef, poslanec NR SR ... že inšpekčná služba má byť zo zákona o policajnom zbore súčasťou policajného zboru, my ju teraz nemáme, podľa toho, čo ja som porozumel, keď som si prečítal zákon a sudca, už neviem, či úmyselne, či neúmyselne, toto využije a takých policajtov, ktorí by mohli byť aj odsúdení vlastne...  
Doplňujúca odpoveď Chápem. Pán poslanec, tá odpoveď je jednoduchá. Samozrejme, každý politik má nejaké postoje, ktoré presadzuje a pán bývalý šéf Najvyššieho súdu pán Harabin sa rozhodol, že za moje, postave, k jeho osobe sa rozhodne nejakým spôsobom pomstiť, a tak vlastne bol schopný v priebehu jedného roku prijať uznesenie v tej istej veci o 180 stupňov obrátene. To znamená, pokiaľ v roku 2014 potvrdil vo svojom rozsudku, že inšpekcia je, samozrejme, zákonná, presne v zmysle zákona už o necelý rok na to povedal, že to tak proste nie je len preto, pretože som sa nestotožnil s tým, aby ďalej pokračoval na čele Najvyššieho súdu. Niekto vie aj z odborných rozhodnutí urobiť politiku. Ja, samozrejme, som ako politik už nejaký rok vo funkcii pripravený toto znášať. Na druhej strane platí, inšpekcia je dvadsať rokov takisto postavená, len zmenila svoje meno, nič iné. Štruktúra je taká istá, ako som vám povedal, policajný zbor sú všetci policajti, ktorí sú podľa zákona v štátnej správe, ktorú za štát zastupuje minister vnútra, a to je fakt. Nehovoriac o tom, že Trestný zákon presne myslí, že sú to vyšetrovatelia primárne, ktorí môžu urobiť a ďalší ľudia poverení ministrom, pričom v inšpekcii sú to vždy aj samozrejme vyšetrovatelia, ale aj ďalších policajtov, môžem určovať, ktorí môžu tie úkony robiť a je to v rukách ministra vnútra, kto to všetko budú. Toto je predpoklad Trestného zákona, takže všetky tie názory boli obchádzajúce. Na druhej strane treba povedať, že nie každé porušenie zákona je trestným činom. Ak vyšetrovateľ kvalifikuje, že sa trestný čin nestal, znamená, že nieže to konanie bolo dobré, pekné a slušné. Konštatuje len, že nenaplnil znaky trestného činu, ale už priestupku áno. Mám mnoho prípadov, kedy napriek tomu, že vyšetrovateľ konštatoval, že sa nedopustil policajt trestného činu, musel opustiť rady polície, pretože z nášho pohľadu sa spreneveril prísahe, o ktorej sa bavíme. Takže to sú prípady a máme aj teraz v poslednej dobe, pred niekoľkými prípad, kedy budú musieť s najväčšou pravdepodobnosťou opustiť rady, lebo nenaplnili to heslo, ktoré majú nalepené na svojich autách: pomáhať a chrániť. Ďakujem pekne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.