Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 11. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka V decembri uplynú tri roky od účinnosti zákona o oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu. Vážený pán minister, ako hodnotíte ich činnosť v krajoch a regiónoch Slovenska? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 27. 11. 2014 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Odpoveď 31. Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorý vstúpil do platnosti s účinnosťou od 1. decembra 2011, podporil vznik oblastných organizácií cestovného ruchu a krajských organizácií cestovného ruchu, ktorých hlavnou činnosťou je podporovať aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na území Slovenska a k zvýšeniu ich prínosu pre slovenské hospodárstvo. V súčasnosti svoju činnosť vykonáva 32 oblastných organizácií a 4 krajské organizácie cestovného ruchu. Štát prostredníctvom poskytovania dotácií podporuje hlavnú činnosť týchto organizácií, ktorá je zameraná hlavne na tieto aktivity: marketingové a propagačné aktivity, zviditeľňovanie turistického potenciálu jednotlivých regiónov Slovenska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu, podpora tvorby produktov cestovného ruchu v záujme prilákania návštevníkov a predĺženia ich pobytu v území destinácie, zvyšovania poskytovaných informačných služieb pre návštevníkov, budovanie a údržba turistickej infraštruktúry pre zlepšenie orientácie a najmä bezpečnosti turistov. Z uvedeného dôvodu hodnotíme ich činnosť pozitívne predovšetkým preto, lebo predstavuje rozvoj destinačného manažmentu, ktorý v predchádzajúcich obdobiach v cestovnom ruchu na Slovensku výrazne absentoval. Sme si vedomí toho, že to predstavuje nový prvok v oblasti cestovného ruchu, ktorý budeme postupne zdokonaľovať, a preto aj komplexné zhodnotenie takéhoto systémového prvku si vyžaduje aj trošku dlhšie časové obdobie. Ďakujem za slovo, skončil som.  
Doplňujúca otázka Áno, chcem uviesť aj odkaz v podstate zástupcov oblastných organizácií cestovného ruchu, krajských organizácií cestovného ruchu, že tento krok, ktorý bol v legislatíve vytvorený na spoluúčasť aj štátu, v tomto prípade prostredníctvom ministerstva dopravy, regionálneho rozvoja cestovného ruchu, sa ukázal ako naozaj pozitívny a že som presvedčený, že za to trojročné obdobie prináša svoje ovocie. A, pán minister, moja otázka je, že predpokladám, že aj pre budúci rok sa pripravuje podpora pre tieto aktivity do týchto organizácií, ktoré už dnes majú pripravené ďalšie marketingové aktivity, ktoré by určite prispeli. Tie čísla, o ktorých ste hovorili pred chvíľou, aby sa vylepšili, pretože dnes už cestovný ruch tvorí významný podiel na tvorbe HDP v jednotlivých regiónoch a môže byť aj súčasťou, možno aj nástrojom na znižovanie nezamestnanosti v mnohých regiónoch, kde je veľmi ťažko získať nejakého iného investora, takýmto spôsobom to znížiť.  
Doplňujúca odpoveď Myslím si, že, ako už aj bolo uvedené, že tento inštrument sa javí ako veľmi vhodný práve preto, že je postavený na regionálnom princípe a združovaní tých regionálnych organizácií alebo podnikateľov v danom segmente a ich lepšej koordinácii, preto chceme tento nástroj podporovať. Treba však pripomenúť, že momentálne napätie vo verejných financiách je veľké, preto dúfame, že budeme schopní vyfinancovať túto aktivitu obdobným spôsobom ako za ostatné roky. Ďakujem, skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.