Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 10. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Vážený pán minister, mohli by ste nás informovať, ako vláda postupuje v znižovaní nezamestnanosti na Slovensku? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 23. 10. 2014 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážený pán poslanec, aj keď reč čísel býva suchá, som presvedčený, že situáciu v nezamestnanosti nemožno prezentovať rukolapnejšie ako čerstvými štatistickými údajmi o nezamestnanosti za september tohto roku, ktoré nedávno zverejnilo a prezentovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Septembrová miera evidovanej nezamestnanosti predstavuje výšku 12,44 % a je najnižšia od decembra 2010. Celková miera nezamestnanosti predstavuje výšku 14,01 % a je najnižšia od novembra 2010. roku. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie predstavuje počet 335 720 osôb a je najnižší od decembra 2010. roku. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie predstavuje 378 020 osôb a je najnižší od novembra 2010. roku. Na trh práce sa umiestnilo v mesiaci september 20 773 uchádzačov o zamestnanie, čo je najviac od apríla minulého roku. V kategórii uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov sa v medzimesačnom porovnaní na trh práce umiestnilo o 3 190 uchádzačov viac. V kategórii uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov sa v medzimesačnom porovnaní na trh práce umiestnilo o 603 osôb viac. V kategórii dlhodobo nezamestnaných sa v medzimesačnom porovnaní umiestnilo na trh práce o 1 686 osôb viac. V septembri tohto roku sme zaznamenali medzimesačný pokles nezamestnanosti, čo nie je obvyklý jav pre mesiac september. V septembri nezamestnanosť mesačne klesla naposledy v roku 2006. V tomto mesiaci sme zaznamenali aj najvyšší odtok na trh práce od apríla minulého roku. Hlavným dôvodom je účinnosť opatrení v podobe národných projektov, vhodne uplatnené nástroje z hľadiska politiky trhu práce, zákona 05 o službách zamestnanosti a, samozrejmá vec, že aj napriek nárastu absolventov, ktorý je pre apríl z hľadiska maturantov prirodzený, môžeme veľmi pozitívne hodnotiť aj medziročný počet mladých evidovaných z hľadiska poklesu o 14 321 osôb. Podobne sa darí aj v ďalšej kategórii znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, za čím jednoznačne stoja projekty na podporu regionálnej zamestnanosti, ktoré realizujú jednotlivé úrady práce, ďalej odvodová úľava, zlepšenie spolupráce so zamestnávateľmi pri evidencii pracovného miesta na konkrétnych úradoch práce. Za netradičným poklesom stojí aj dopad krehkého oživenia hospodárstva v krajinách Európskej únie u našich hlavných exportných partnerov, ktorý sa premietol aj do slovenského hospodárstva v podobe väčšieho dopytu zamestnávateľov, keď počet voľných pracovných miest evidovaných úradmi práce vzrástol medziročne o 4,5-tisíca. Dnes ponúkajú, alebo majú v evidencii úrady práce 10 700 voľných miest a podobné signály prichádzajú aj z agentúr, ktoré sprostredkovávajú zamestnanie. To znamená, aj toto jednoznačne dokresľuje oživenie ekonomiky a prirodzený záujem o zvýšenie počtu zamestnancov. Kým v minulom roku na úradoch práce bolo evidovaných 21 % čerstvých absolventov, v tomto roku, samozrejme v úvodzovkách, je to len 16 percent. Prirodzene, že veľké očakávania máme aj od nového zákona o odbornom vzdelávaní, o ktorom podrobne hovoril predo mnou pán minister školstva. Veľkým pozitívom mesiaca september je aj vývoj zamestnanosti. V priebehu mesiaca septembra vzniklo 20-tisíc nových pracovných miest, čo tiež nebýva obvyklý jav, a preto si dovolím povedať, že to je výsledkom dobrého Zákonníka práce, pozitívneho podnikateľského prostredia a sociálneho zmieru, ktorý medzi sociálnymi partnermi pretrváva. Chcem im za to aj z tohto miesta úprimne poďakovať. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Pán minister mi stihol odpovedať na otázku, ktorú som chcel položiť, ja ju predsa len zopakujem, ale chcem rovnako poďakovať. Sú to pozitívne čísla, pán minister, a je to nesporné, ale zároveň viem, že pri mnohých debatách s vami ste nespokojný ešte s tým, že kde sa nachádzame, a máte záujem to posunúť ďalej a že nie je to len starostlivosť o mladých, ale aj o tých, ktorí sú povedzme nad 50 rokov. Tie čísla tiež tam boli pozitívnejšie a som veľmi rád, že sa to darí, a pevne verím, že aj mnohé opatrenia, ktoré ešte pripravujete na schválenie v Národnej rade, tomu pomôžu a my sme pripravení vám k tomu napomôcť. Ja som mal otázku, že do akej miery ministerstvo práce a sociálnych vecí chce tiež prispieť k tej diskusii, ktorá sa týka odborného vzdelávania. Ale už ste mi na to odpovedali a som veľmi rád, lebo ste ako prvý minister práce a sociálnych vecí, ktorý dáva ruku k dielu aj k tomuto, čo musím naozaj kvitovať, pretože my sme na jednej lodi. Týka sa to úradov práce, aby sme vedeli skĺbiť informácie, ktoré máme, a rovnako vzdelávania, školstva, aby sme ešte raz, ako som už povedal aj pri odpovedi na pána ministra Pellegriniho, nevyrábali našich absolventov na úrady práce, ale predovšetkým pre zamestnávateľov. Takže držím vám v tom palce. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Môžem len potvrdiť, že pri príprave nového zákona je veľmi úzka súčinnosť jednak dvoch rezortov, to znamená ministerstva školstva a ministerstva práce, ale čo je veľké pozitívum, aj jednotlivých výrobných zväzov, pretože bez kapitánov slovenského priemyslu by asi ťažko bolo veľmi efektívny zákon o odbornom vzdelávaní pripraviť. Ja som veľmi rád, že veľmi pozitívne pristúpili k tejto záležitosti. No a čo je dôležité, je aj to, že v priebehu prípravy aj ďalšieho obdobia bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pravidelne podávať ministerstvu školstva, ale aj vyšším územným celkom ako zriaďovateľom stredných škôl informácie o potrebe trhu práce z hľadiska jednotlivej odbornosti a podľa toho aby vedeli prispôsobiť vzdelávanie nových absolventov stredných škôl. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.