Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 10. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Vážený pán minister, mohli by ste nás informovať, aká je aktuálna siutácia v nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 23. 10. 2014 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážený pán poslanec, v prvom rade chcem zdôrazniť, že riešenie nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov, respektíve do 29 rokov je prioritou Európskej únie a celkom prirodzene aj prioritou našej vlády. Hoci si uvedomujem, že vo všetkých vekových kategóriách sú ľudia bez práce a osobitne sme si vedomí problémov, do ktorých sa v poslednom čase dostávajú ľudia, ktorí o prácu prídu vo veku nad 50 rokov, nezamestnaným mladým venujeme zvýšenú pozornosť najmä z hľadiska ich budúcnosti. Ukazuje sa totiž, že ak mladí ľudia nezískajú aspoň základné pracovné návyky a pracovné skúsenosti rýchlo po skončení školy, je mimoriadne komplikované, náročné a veľmi drahé nahradiť ich chýbajúcu prax vo vyššom veku. Preto sme sa aj tejto problematike venovali hneď od nástupu do funkcie, ja konkrétne ministra, veľmi rýchlo sme dobiehali to, čo naši predchodcovia jednoducho zameškali. Hoci už koncom roku 2011 avizoval predseda Európskej komisie pán Barroso, že požiada Slovensko, aby presunulo nevyužité zdroje z eurofondov na projekty pre mladých nezamestnaných, ani v apríli 2012 nemalo ministerstvo práce pripravené nič. Preto v spolupráci s Komisiou sme od leta pripravili projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí vo veku do 29 rokov tzv. realokáciou finančných prostriedkov z tých fondov, kde tie prostriedky jednoducho boli by bývali prepadli a neboli by využité. Hoci si zo strany opozície tieto projekty vyslúžili viacerú kritiku, môžem dnes konštatovať, že aj na nedávnom summite premiérov a ministrov práce v Miláne ich komisár pre zamestnanosť László Andor konkrétne menoval ako pozitívny príklad efektívneho využívania európskych zdrojov. Som veľmi rád, že boli predmetom rokovania aj nedávneho summitu pani Merkelovej a pána Fica tu v rokovaniach na Slovensku, kde sa zhodli na tom, že je potrebné z hľadiska nového programového obdobia ďaleko flexibilnejšie využívať finančné prostriedky a presúvať ich z jednotlivých fondov, to znamená nielen do Európskeho sociálneho fondu, ale aj z iných fondov v prípade rizika prepadnutia týchto prostriedkov. To znamená, aj tam našli opodstatnenie a obidvaja politici sa zhodli v tom, že je ich potrebné použiť, tento projekt, ako príklad pri rozhodnutiach Európskej komisie zapracovať väčšiu flexibilitu a možnosť realokácie prostriedkov v rámci jednotlivých fondov, čo je teraz veľmi komplikované a treba povedať, že v niektorých prípadoch doslova nemožné. Prostredníctvom našich projektov sme pomohli nájsť si prácu tisícom mladých ľudí, konkrétne poviem o chvíľu, a to aj na dotáciu na časť ich mzdy po dobu 12 mesiacov. Naším zámerom bolo dotovať náklady zamestnávateľov po dobu, kedy začínajú pracovníci pre nich byť aktívni, jednoducho využívať možnosti praxe, ktoré súvisia s dvanásťmesačnou podporou vo výške ceny práce minimálnej mzdy. Podmienka je, aby po uplynutí týchto 12 mesiacov ďalších 6 mesiacov zamestnávateľ týchto mladých ľudí zamestnával na vlastné náklady. Zamestnávatelia takto získali možnosť bez dodatočných nákladov overiť si schopnosť mladých ľudí zapracovať ich. Naopak, pre mladých ľudí to bola príležitosť ukázať svoje schopnosti a znalosti a získať neoceniteľnú pracovnú prax. A výsledky sú skutočne veľmi pozitívne. Za približne rok trvania týchto projektov bolo vytvorených 12 781 nových pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov. Dohodnuté zmluvné vzťahy stále bežia, preto môžeme uvádzať len priebežné výsledky, avšak aj tie ukazujú, že projekty naplnili svoje ciele a sú svojím spôsobom ojedinelé v celej Európskej únii. Do 31. 8. 2014 ukončilo projekt 6 990 účastníkov. To znamená, uplynulo obdobie 12 mesiacov plus ďalších 6 mesiacov, kedy mali udržať tieto miesta, a na naše veľmi milé prekvapenie sme zistili, že 80 % všetkých týchto mladých ľudí, ktorí sa zamestnali prostredníctvom tohto projektu, ostalo naďalej v zamestnaní, to znamená, získali pracovné zmluvy na dobu neurčitú a majú zabezpečené trvalé uplatnenie u zamestnávateľov, u ktorých pôsobili. Samozrejme, uvedomujeme si, že vývoj na pracovnom trhu ovplyvňuje najmä ekonomika, ale dozaista si pamätáte na poučku, že nové pracovné miesta tvorí rast HDP približne nad úroveň troch percent. My takýto rast nemáme, a predsa sa nové pracovné miesta tvoria, a to nielen miesta pre mladých ľudí. Môžeme teda s pokojným svedomím konštatovať, že výsledky, ktoré zhrniem o chvíľu, sme ich dosiahli aj vhodnou kombináciou hospodárskej politiky, ktoré stimulujú ekonomický rast a špeciálne v opatrení vlády zameraných na trh práce. Som presvedčený, že z hľadiska budúcnosti a hlavne pripomienkovania zákona ohľadom štátnej pomoci, ktorý sme otvorili na poslednom stretnutí aj s predstaviteľmi výrobných zväzov, jednoznačne treba doplniť do podmienok v súvislosti s príchodom a podporou investorov zo zahraničia, aby v ďaleko väčšej miere využívali subdodávateľov z domácich zdrojov. Dnes to predstavuje na Slovensku niečo viacej ako 30 percent. Je bežné, že vo svete je to až 60 %, čo si myslím, že môže v značnej miere pozitívne ovplyvniť menšie, stredné firmy, ktoré by plnili túto úlohu. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo ku koncu mesiaca septembra evidovaných 119 416 osôb do 29 rokov, čo predstavovalo podiel na celkovej nezamestnanosti vo výške 31,5 percenta. V uvedenom mesiaci sme zaznamenali nárast počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie, a to kvôli celkom prirodzenému javu, a sú to absolventi stredných škôl, maturanti. Tento medzimesačný nárast predstavoval 2,5-tisíca osôb v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Pozitívum je však to, že medziročne v porovnaní s rokom 2014 nastal pozitívny trend aj v tejto oblasti, a to vo výške 14 321 osôb, ktorých je v porovnaní september 2013 a september 2014 menej v evidencii úradov práce. V súčasnosti sme pripravili ďalšie opatrenia v rámci takzvaných projektov záruk pre mladých, o ktorých sme presvedčení, že prispejú k ďalšiemu znižovaniu nezamestnanosti v tejto vekovej skupine. Ide napríklad o novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá aj bude v druhom a treťom čítaní v Národnej rade, ďalej podporu prvého zamestnania mladých po skončení školy, no a včera sme spolu s ministrom školstva prerokovali nový projekt, ktorý má zahrnúť mladých ľudí a ich potrebu ďalšieho vzdelávania, nakoľko v evidencii nezamestnaných je 112-tisíc občanov, ktorí sú len so základným vzdelaním, respektíve 22-tisíc bez ukončenia základného vzdelania. Pre nich pripravujeme projekty Návrat opätovne do školy v rozmedzí nie rekvalifikačných kurzov, ale vzdelávania a získavania takzvaného malého učňovského listu v trvaní 6 mesiacov, prípadne 12 mesiacov, aj za istej osobnej motivácie a podpory mzdového ohodnotenia takýchto záujemcov. Som pevne presvedčený, že to bude systémové riešenie, ktoré pomôže týmto mladým ľuďom sa uplatniť na trhu práce, pretože budú mať v rukách nový výučný list. Vážený pán poslanec, nechcem byť prehnaný optimista a upozorňujem, že znižovanie nezamestnanosti vo všeobecnosti a osobitne u mladých ľudí je veľmi náročná úloha, ale výsledky, ktoré som práve prezentoval, dokazujú, že nesedíme so založenými rukami a nezbavujeme sa zodpovednosti za prácu a zamestnanie mladých ľudí aj do budúcnosti. Ďakujem pekne. Skončil som.  
Doplňujúca otázka 10. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď a nielen za jej vyčerpávajúci obsah, ale za to, čo predovšetkým to prinieslo, tie vaše aktivity, ktoré ste urobili v súvislosti práve k tejto kategórii našich absolventov. Tiež si môžem aj takto to postaviť. A je to aj výnimočné v tom, že za pomoci fondov Európskej únie sa pomáha priamo takýmto spôsobom mladým ľuďom, ktorí predovšetkým sú pre nás veľmi dôležití z hľadiska budúcnosti a keď nezískajú teraz pracovné návyky, tak potom je to o to ťažšie. Takže držím vám palce, aby sa to darilo aj do budúcnosti takto napĺňať a aj keď to možno nesplnilo požiadavku pre všetkých, lebo to jednoducho nejde, ale vďakabohu aj za tých, pre ktorých sa podarilo pomôcť im. Takže ďakujem veľmi pekne. Nemám ďalšiu otázku.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne aj ja.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.