Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 6. 2014 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, minulý týždeň som získala informáciu, že ešte v apríli zaradila vláda SR rýchlostnú cestu R3 medzi svoje priority, z čoho sa veľmi teším. Vyvstáva mi preto otázka, aké časové horizonty sú stanovené pre započatie a ukončenie najpripravenejšieho úseku Tvrdošín - Nižná, a ako postupujú prípravy dokumentácie ostatných úsekov rýchlostnej cesty R3? V tejto súvislosti sa pýtam aj na to, či je jasné stanovisko Európskej komisie k financovaniu tejto cesty cez fondy EÚ, keďže verím, že Štúdia realizovateľnosti preukázala opodstatnenosť, dôležitosť i nutnosť dostavby spomínanej rýchlostnej cesty. 
Adresát minister dopravy SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 12. 6. 2014 
Zodpovedal minister dopravy SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Tak ako bolo povedané, na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti bude rozhodnuté o definitívnej trase vedenia rýchlostnej cesty R3 a následne sa stanoví aj ďalší postup, harmonogram prípravy jednotlivých úsekov v závislosti od možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov na realizáciu aj prípravu rýchlostnej cesty R3 či už zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020. Ak uvedená štúdia realizovateľnosti preukáže možnosť financovať výstavbu tejto rýchlostnej cesty z eurofondov, čo sa ešte nestalo, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra ihneď začneme rokovania s Európskou komisiu. V opačnom prípade budeme nútení hľadať stovky miliónov eur potrebných na túto výstavbu v štátnom rozpočte. Napriek tomu pri konkrétnom tomto úseku by sme chceli začať súťaž na zhotoviteľa na jeseň tohto roku, a to z toho dôvodu, že veríme, aj sme presvedčení, že ten úsek je tak či tak potrebný a v konečnom dôsledku, keď nebude ufinancovateľný z európskych fondov, budeme jednoducho musieť nájsť peniaze na to v štátnom rozpočte alebo v zdrojoch NDS. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Tak ak tomu dobre rozumiem, tak tá štúdia realizovateľnosti ešte nie je vyhodnotená ani teda dopracovaná. Je to tak? Ale teda aspoň ma teší, že dali ste, možno naznačili ste, že od septembra by mohlo prebehnúť výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Otázka je, že toto je také vaše uistenie len alebo len predpoklad? To by som chcela vedieť, či naozaj je veľká šanca na to, že sa to začne? Kývate hlavou, že áno. A to znamená, že ten plán by mohol byť dodržaný, tak ako ste to povedali, že možno s čistým svedomím ľuďom povedať, že od septembra sa už na tom začne robiť a ak nedá peniaze Európska komisia, budú sa hľadať peniaze v rozpočte. No chcem vám, teda budem vám veriť.  
Doplňujúca odpoveď Presne tak. No taký máme plán. Ja už som medzitým interaktívne pani poslankyni prikyvkával.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.