Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 4. 2014 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, viete mi vysvetliť, prečo prostredníctvom nariadenia NV 31/2011 centralizujete možnosť získať príspevok na "rozvoj včelárstva" zmenou podielu členov z 10 % na 30 %? Z takto nastaveného podielu členov je evidentné, že dávate šancu iba jednému združeniu, ktoré túto podmienku spĺňa. Ste teda opäť za uniformitu a centralizáciu? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
Dátum odpovede 3. 4. 2014 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, v prvom rade ďakujem za otázku a teraz k odpovedi na vašu otázku. Vzhľadom na to, že ide o 30-percentné, 30 %, teda včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 30 % včelárov, stále ostáva možnosť minimálne troch organizácií. Zvýšenie percentuálneho kvóra na 30 % je z dôvodu zefektívnenia čerpania pomoci a zníženia personálnej a administratívnej záťaže, zbytočnej byrokratizácie procesu čerpania finančných prostriedkov a zároveň zjednotenia postupov moderného včelárenia na Slovensku. Okrem toho čerpať finančné prostriedky na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami majú všetci včelári na Slovensku, ktorí sú registrovaní v centrálnom registri včelstiev, bez ohľadu na ich spôsob organizovanosti, stačí o to požiadať oprávneným žiadateľom pomoci. Pre porovnanie, pani poslankyňa, v Českej republike je toto kvórum 50 %, v Maďarsku 100 %, v Poľsku 100 % a v Rakúsku bolo možné oprávnenie pre viaceré organizácie, ale ony sa tiež združili do jednej organizácie zastrešujúcej, čiže aj tam teraz majú 100 percent. Ďakujem pekne, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister. Chcela by som vedieť, že aké tri organizácie teda do tohto spadajú, lebo podľa mojich informácií sa jedná práve o jednu organizáciu a z toho dôvodu aj tá moja otázka vznikla, že či naozaj smerujeme k centralizácii. To bolo naozaj hlavným dôvodom, prečo som sa pýtala. Ďalej by ma zaujímalo, keby táto organizácia vstúpila do teda niektorej z tých troch, ale bola by som rada, keby ste mi ich aj pomenovali, že či stratí svoju svojbytnosť, alebo ako bude zabezpečené to, že tie prostriedky budú môcť čerpať práve cez tú organizáciu, že proste aby tam kvôli nejakým nezhodám sa nestalo, že bude aj napriek tomu, že bude súčasťou toho nejakého spoločenstva, bude, nebude môcť čerpať tie prostriedky, nejaké rovnomerné posúvanie.  
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa, my máme na Slovensku len dve organizácie, my ich ani viac nemáme. Jedna organizácia je Spolok včelárov Slovenska, tá vás zrejme kontaktovala a tá si sťažuje na tieto podmienky, a potom je to Slovenská včela. Čo sa týka Spolku včelárov Slovenska, ja hneď po nástupe som mal s nimi diskusiu, lebo v pôvodnom nariadení vlády bolo 10 %, ktoré sa dali na základe požiadavky Spolku včelárov Slovenska. Len Spolok včelárov Slovenska ani v minulom období nemal 10 percent. Ja mám výpis zo včerajšieho dňa, z 2. 4., z centrálneho registra včelstiev, ktorý sa vedie na Slovensku, a Spolok včelárov Slovenska má 1 673 včelárov, čo z celkového počtu registrovaných včelárov na Slovensku, lebo len tí sú oprávnení, 17 149 predstavuje 9,76 %, presne je to 9,7556 %, a Spolok včelárov nespĺňal ani v predchádzajúcom období, ani v tomto období 10-percentné kvórum. Pokiaľ ste, pokiaľ sa zaujímate o túto problematiku, tak Spolok včelárov Slovenska vznikol tak, že súčasného pána predsedu tohto spolku, on bol predtým predsedom spolku Slovenská včela, jeho nezvolili na valnej hromade, tak sa utrhol s časťou základne, dal si do kritéria 10 %, ale ich nevedel naplniť, lebo tá členská základňa za ním neprešla. Čiže my sme mali tie diskusie, žiadali nás vtedy zmeniť kvórum. Len to kvórum ešte ani nenadobudlo právoplatnosť a už žiadali zmenu, čiže v tom čase to nebolo, nebolo možné, ale ja som vám prečítal príklady z okolitých štátov a tam vidíte, že najnižšie kvórum je v Českej republike, 50, a všetky ostatné okolité štáty majú 100 percent. Čo sa týka čerpania prostriedkov, my to stále vysvetľujeme, tam nie je žiadny problém, cez aký kanál to ide. Lebo tí žiadatelia si žiadajú svoje príspevky, tie sa potom cez tú jednu strechu centralizujú a posielajú na ministerstvo pôdohospodárstva, to posiela prostriedky naspäť a znovu tým istým kanálom sa rozdeľujú naspäť. Čiže tam by nemalo dojsť k žiadnej ujme ani diskvalifikácii, a to sme práve doporučovali aj Spolku včelárov Slovenska, že aby využili tú príležitosť, nech si to nekomplikujú pre svoju členskú základňu, nech využijú ten jednotný kanál v minulom období. Nevyužili to. Bohužiaľ to nevyužili. Takže asi toľko.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.