Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 3. 2014 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, aké opatrenia vykonávate v záujme toho, aby lesné pozemky v katastroch, kde nebola vykonaná ROEP, komasácia,... nedochádzalo k poškodeniu lesa a vlastníckych práv ich majiteľov? 
Adresát minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Dátum odpovede 27. 3. 2014 
Zodpovedal minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Odpoveď Vážená pani podpredsedníčka, dovoľujem si vás informovať, že podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre oblasti lesného hospodárstva, pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento ústredný orgán je zároveň v rámci existencie integrovanej miestnej štátnej správy podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 506/2013 Z. z. zodpovedným za riadenie a kontrolu štátnej správy vykonávanej okresnými úradmi na predmetných úsekoch. Z uvedeného dôvodu vám odporúčam obrátiť sa s vašou otázkou na ministra vecne príslušného rezortu. Zároveň ale sám nie som spokojný s takouto odpoveďou, s tým, že som myslel, že pán minister Jahnátek by vám rád priamo na tú otázku odpovedal, ale je na zahraničnej pracovnej služobnej ceste v Maďarsku. Takže zabezpečím, aby vám odpovedal na to písomnou formou, s tým, že chcem len povedať to, že vláda Slovenskej republiky, čo sa týka ROEP-u alebo reorganizácie a obnovy evidencie pozemkov, si uvedomuje vážnosť situácie. A práve včera vláda svojím uznesením schválila doplnenie financií potrebných na dokončenie ROEP-u na Slovensku. Konkrétne sa jedná o sumu, ktorú zdokladoval úrad katastra v hodnote 3,8 mil. eur, tak aby mohol kontinuálne zabezpečiť tie úlohy, ktoré sú mu pridelené, a aby dokončil tie zazmluvnené vzťahy súvisiace s ROEP-om, ktoré sú, a výsledkom bude, že do konca roku 2015 bude zadefinovaných tých zostávajúcich cirka 220 katastrálnych území na Slovensku a do konca roku 2015 bude ukončený tento dôležitý projekt ROEP, reorganizácia a obnova evidencie pozemkov na Slovensku, pretože spôsobuje nedotiahnutie ROEP-u vážne problémy nielen v lesnom hospodárstve, kde sa pýtate na to vy, ale aj v budovaní infraštruktúry, najmä líniovej. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Presne s podobnou otázkou som sa aj obrátila aj v tejto hodine otázok na pána ministra Jahnátka. Chcela som vedieť, akým spôsobom sa pričiní naozaj aj polícia alebo tá zložka vnútra pri riešení krádeží z takýchto pozemkov. Ďakujem aj za tú doplňujúcu odpoveď, ktorú ste mi dali. S potešením som prijala teda správu, že práve včera vláda schválila doplnenie financií na ukončenie tejto činnosti. A teda už len spolu dúfajme, že do konca roka 2015 sa podarí doriešiť aj tých zostávajúcich 220 katastrálnych území, pretože naozaj mnohí ľudia sa obracajú s tým, že vidia, čo sa robí na ich pozemkoch, ale, bohužiaľ, nemajú "páky" na to, aby tomu pomohli, a nemajú... (Reakcia podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho: „Nevedia preukázať svoje vlastníctvo.“) Presne tak. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ja ďakujem tiež.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.