Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Magdaléna Vášáryová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 10. 2013 
Zadávateľ Magdaléna Vášáryová 
Otázka Vážený pán minister, 18 mil. eur ste poskytli projektu MPC s názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove". Projekt sa má dotknúť 7 500 učiteľov. Podľa mojich informácií je tento projekt veľmi otázny aj vzhľadom na osoby, ktoré sú jeho garantom. Žiadam vás o stanovisko k tomuto projektu. 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič 
Dátum odpovede 17. 10. 2013 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážená pani poslankyňa, v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Čaploviča. "Vážená pani poslankyňa, vami položená otázka nie je formulovaná jasne. Národný projekt sa zameriava na to, aby pedagogickí a odborní zamestnanci v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove a vedeli tak výrazne prispieť k eliminovaniu výchovných problémov. Jedným z najdôležitejších aspektov pri využívaní aktivizujúcich metód vo vzdelávaní je, že žiak získa nové poznatky a skúsenosti prostredníctvom zážitku a reflexie vlastného konania alebo postoja. Tento projekt prináša inovovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov. Garantom odbornej realizácie národného projektu aktivizujúceho metódy vo výchove je hlavná odborná pracovná skupina, ktorú tvoria zamestnanci prijímateľa, t. j. MPC. To znamená, že za odborné garantovanie využíva MPC svoje vlastné existujúce interné kapacity. To bol aj dôvod, prečo práve MPC je prijímateľom tohto národného projektu. MPC má viac ako 20-ročné skúsenosti vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov. Okrem hlavnej odbornej pracovnej skupiny pôsobia v národnom projekte aj ďalšie pracovné skupiny. Každý typ školy a školského zariadenia má vytvorenú pracovnú skupinu. Členmi pracovných skupín sú externí experti, ktorí poznajú situáciu v teréne. Vzdelávanie je tak sprístupnené reálnym potrebám škôl a školských zariadení. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky považuje implementáciu tohto národného projektu za bezproblémovú." Vážená pani poslankyňa, ďakujem za vašu pozornosť. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, ďakujem, už som. Ďakujem pekne. Pán minister, ja sa ospravedlňujem, že ste to museli prečítať, ale viete, moja otázka bola o voze a tá odpoveď bola o koze. Takže ďakujem, vy s tým nemáte nič spoločného, ale pán minister veľmi dobre vie, na čo som sa pýtala. A ja sa budem pýtať ďalej a budem žiadať vysvetlenie od pána ministra. Ďakujem vám pekne.  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.