Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Puci

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15. 5. 2013 
Zadávateľ Róbert Puci 
Otázka Vážený pán premiér, aké prorastové opatrenia realizuje vláda pre rast slovenskej ekonomiky?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 16. 5. 2013 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne aj za otázku, aj za možnosť v pár minútach povedať k tejto téme niekoľko zásadných pripomienok. Dámy a páni, ja som presvedčený, že Slovensko aj vďaka tomu čo robíte vy v Národnej rade Slovenskej republiky, keď prijímate príslušné zákony v porovnaní s inými krajinami je na tom veľmi dobre. Neviem, čo by robili iné krajiny, médiá v iných krajinách, keby sa krajina mohla pochváliť, že má druhý najvyšší hospodársky rast v eurozóne, že sme krajina, ktorá má perspektívu, že bude mať v roku 2013 jeden z najvyšších hospodárskych rastov v eurozóne a že sme krajina, ktorej prognózujú, že v roku 2014 môžeme mať hospodársky rast až na úrovni 2,8 %. Ja vám chcem, dámy a páni, poďakovať za spoluprácu, pretože bez vás by takéto výsledky Slovenská republika asi ťažko dosahovala. Budeme patriť, opakujem, medzi pár výnimiek v roku 2013 a možno aj v roku 2014, ktoré sa budú môcť pochváliť pozitívnym hospodárskym rastom. Rovnako chcem zdôrazniť, že dodržíme náš záväzok, aby sme v roku 2013 deficit udržali na úrovni 3 %. Áno, je pravda, že dnes vzniká v Európskej únii vážna téma ako pokračovať v konsolidácii verejných financií budúci rok. Krajiny ako je Francúzsko, Španielsko a ďalšie už žiadajú výnimky. Opakujem 3 % dodržíme. Tento plán je realistický, pretože aj Európska komisia vo svojom výhľade konštatuje, že 3 % sú pre Slovensko úplne reálne v roku 2013. Ak v roku 2014 budeme pokračovať v tempe konsolidácie ako je nastavené musíme dosiahnuť úroveň 2,6 %. Vláda je pripravená zúčastniť sa diskusií s ostatnými členskými štátmi Európskej únie o tom, či takéto tempo je proti hospodárskemu rastu, či má kontraproduktívne účinky alebo či je udržateľné. Ale nebudeme súhlasiť s tým, aby sa niektorým krajinám dali výnimky a ostatné krajiny musia poctivo konsolidovať ďalej. Buď sa upraví tempo pre všetkých alebo pre nikoho. Preto ak dôjde k dohode a všetky členské štáty Európskej únie sa na niečom dohodnú, my, túto dohodu budeme rešpektovať a realizovať. Ak však k takejto dohode nedôjde a bude stále skupina krajín, ktoré budú hovoriť o veľmi disciplinovanej konsolidácii verejných financií Slovensko sa bude hlásiť k týmto krajinám a v roku 2014 budeme pokračovať v tempe 2,6 %, pretože má to pre nás aj obrovské výhody. Len pre vašu vedomosť. Slovensko nedávno umiestnilo dlhoročné dlhopisy pri úrokovej sadzbe 2,7 %, čo je historicky najlepšia úroková sadzba aká kedy bola. Sú krajiny, ktoré sú požičiavajú za 6 - 7 %. Aj to svedčí, že vďaka disciplíne, ktorú na Slovensku máme nám dôverujú. Dámy a páni, to nám, ale nemôže zabrániť, aby sme uvažovali, čo budeme robiť pokiaľ ide o podporu hospodárskeho rastu. Sociálni partneri, ktorí boli pozvaní na tieto rokovania Rada solidarity a rozvoja a vláda veľmi jasne konštatovali fakt, ktorý predovšetkým naša opozícia, naše médiá nechcú zobrať na vedomie. Keď sa darí Európe, darí sa aj Slovensku, lebo Slovensko je malé a závisí od Európy. Keď sa nedarí Európe, tak sa nedarí ani Slovensku. A napriek tomu, že sme zmenili Zákonník práce, že sme zvýšili dane z 19 na 23 % sme krajina, ktorá má vyšší hospodársky rast. A krajiny, ktoré liberalizovali Zákonníky práce, robili opatrenia, ktoré tu boli dávané snáď do božského svetla tak také krajiny majú dnes problémy s poklesom hospodárskeho rastu a s podstatne dynamickejším nárastom nezamestnanosti ako to je v Slovenskej republike. Myslím si, že sme sa vybrali dobre a dobrou cestou. Na zasadnutí vlády a Rady solidarity a rozvoja sme dali dohromady všetky zdroje, ktoré tento štát má zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov, zo šetrenia pokiaľ ide o oblasť štátnej správy, pokiaľ ide zo šetrenia pri výbere daní a povedali sme, že sa sústredíme na tieto konkrétne projekty v nasledujúcich dvoch rokoch, aby sme ešte trochu viac stimulovali hospodársky rast. Je to séria nástrojov, ktoré môžu priniesť 60 až 80 tis. nových pracovných miest. Ale najmä som veľmi rád, že sme sa dohodli s ostatnými sociálnymi partnermi, lebo sociálny dialóg musí pokračovať v tejto krajine, že tento dokument otvorený a keď prídu nejaké nové nápady kedykoľvek ich bude môcť do tohto dokumentu zapracovať. Sociálni partneri privítali včera naše rozhodnutie takýto dokument pripraviť, predložiť a prerokovať. Využijem posledných 17 alebo 15 sekúnd. Dámy a páni, buď krízu zvládnu štandardné politické strany v širokom sociálnom dialógu so sociálnymi partnermi alebo prídu politickí blázni a poloblázni a je koniec Slovenskej republiky. Slovensko si musí rozhodnúť akou cestou pôjde. Ja som za to, aby to boli štandardné strany (Potlesk.) a sociálny dialóg a nie blázni a poloblázni. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.