Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 2. 2013 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán podpredseda vlády, čo sa vám podarilo od vášho vymenovania do funkcie urobiť? Na čom momentálne pracujete? 
Adresát minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ľubomír Vážny 
Dátum odpovede 7. 2. 2013 
Zodpovedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ľubomír Vážny 
Odpoveď V zásade post vicepremiéra pre investície, do tohto postu som bol menovaný koncom novembra 2012, to znamená, že uplynulo niečo viac ako dva mesiace a v podstate venujem sa najmä príprave partnerskej dohody, čo je rámec čerpania na programové obdobie 2014 až 2020. Partnerská dohoda medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorá definuje rámec čerpania europomoci. A tuto sa snažíme zabezpečiť procesy tak, aby mohla byť partnerská dohoda podpísaná, medzi, a schválená medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou, Európskou komisiou s tým, že tie procesy sme nastavili tak, že 30. 4. by sme mali mať partnerskú dohodu v prvom čítaní vrátane operačných programov a do konca júna by sme chceli predložiť Európskej komisii partnerskú dohodu vrátane operačných programov na pripomienkovanie a následné schválenie. S tým je strašne veľký objem práce, pretože kreujeme operačné programy, kreujeme náplň operačných programov, spracovávame strategickú časť, spracovávame analytickú časť, a ak sa podarí dnes a zajtra na samite v Bruseli dojednať tú čiastku, ktorá je predbežne v nejakej alokácii okolo 13 mld. eur, bude to veľmi významný a veľmi rýchlo uchopiteľný nástroj na implementáciu a rozvinutie hospodárstva, rast hospodárstva, rast zamestnanosti. Čiže vnímame to veľmi vážne s tým, že tento nástroj treba uchopiť čo najskôr. To znamená, čo najskôr v roku 2014. A v podstate iste je vám známe, že na investície v tomto období bude tento objem europomoci predstavovať až cca 70 % všetkých investičných nákladov pre Slovenskú republiku. Takže toto sú také najzávažnejšie práce súvisiace z čerpaním europomoci. Samozrejme venujem sa aj súčasnému plánovaciemu obdobiu, kde sa snažíme zrýchliť procesy toho záväzku, ktorý Slovenská republika má dočerpať v roku 2013. Je to záväzok z rokov 2010 a 2011 podľa plánovacieho kalendára N+2 a N+3, kde sa nám zliali tieto naše záväzky na čerpanie do pomerne vysokej alokácie. A je potrebné pripraviť mechanizmy, okrem iného aj zrýchlený proces vo verejnom obstarávaní, aby sme mohli ešte zmysluplne dočerpať tie prostriedky, ktoré, pred ktorých vyčerpaním Slovenská republika stojí. Samozrejme okrajovo, ale len okrajovo, sa venujem aj tým veľkým investíciám, ktoré som teraz musel dať nejak stranou, pretože tou najväčšou výzvou je spracovanie procesov okolo partnerskej dohody a operačných programov, ale postupne sa snažím rozvíjať aj tie investície, pre ktoré som pôvodne na tento post nastúpil. Ale tie zatiaľ sú len v takej udržiavacej fáze, a naozaj 99 % času venujem príprave eurofondov a nastaveniu procesov na dočerpanie súčasného obdobia. Tento stav je zatiaľ de facto. A de jure tento stav nastane s predpokladom od 1. 4. 2013, kedy, ak sa teda zmení kompetenčný zákon, kedy centrálny koordinačný orgán prechádza de jure pod úrad vlády, a tento stav potom bude pokračovať aj de jure v týchto činnostiach. Zatiaľ asi toľko.  
Doplňujúca otázka No v prvom rade sa vám musím ospravedlniť, že som vás veľmi nepríjemne zrejme zaskočila, že sa dostala aj táto otázka na rad, a teda neviem, ste sa nevedeli tak rýchlo zorientovať v tom, čo máte povedať, ale... (Prerušenie vystúpenia podpredsedom vlády pre investície.) Každopádne mne z tej vašej odpovede vyplynula jedna dôležitá vec, a to, že 95 % úsilia teraz venujete tomu, ako čo najrýchlejšie vyčerpať peniaze. S tým súvisí teda aj ten úmysel alebo zámysel naozaj urýchliť novelu zákona o verejnom obstarávaní. Len taká poznámka. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ja som nevedel, že tú otázku vôbec mám. To je skrat medzi tým mojím sekretariátom, ktorý kreujem, a vlastne skutočnosťou. Musel by som dodať iba konfrontačné, že sú to najmä slabo čerpané prostriedky z rokov 2010 a 2011, ale to nechcem dodávať, ale to nechcem dodávať. Takže to je to asi najhoršie na tom celom scenári, ale nechcem konfrontačne. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.