Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 2. 2013 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, ako hodnotíte poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast spoločnosti Magic Trading Corporation, známej aj z kauzy Interblue group? Nevyvoláva vo vás tento projekt pochybnosti? 
Adresát podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 
Dátum odpovede 7. 2. 2013 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 
Odpoveď Ďakujem, vážená pani podpredsedníčka. Spoločnosť, na ktorú sa pýtate, podala svoju žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru dňa 17. októbra 2011. Zásadné fázy schvaľovacieho procesu, počas ktorých bol priestor na odborné zhodnotenie opodstatnenosti obsahu projektového zámeru, prebehlo ešte do 17. apríla 2012, kedy vedenie ministerstva a tiež agentúry spadalo do plnej kompetencie vašich straníckych kolegov. Všetky ostatné fázy schvaľovania, ktoré prebehli až do podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, neboli svojím charakterom také, aby bolo možné počas ich vykonávania zamedziť schválenie projektu. Zámerom mojich vyjadrení a vyjadrení rezortu hospodárstva v tejto otázke nie je, vážená pani podpredsedníčka, akékoľvek obhajovanie spoločnosti, ktorej bol príspevok schválený, ani jej štatutárnych zástupcov. Túto časť nech zodpovedajú tí, ktorí sú zodpovední za vyhodnotenie vecnej stránky projektu. Poukazujem na to, že v čase, keď som s mojimi kolegami prevzal agendu štrukturálnych fondov v rezorte, už nebolo možné zabrániť schváleniu tohto projektu z dôvodov, že subjekt splnil všetky kritériá pre schválenie projektu v rámci fáz schvaľovania, ktoré prebiehali po mojom nástupe. Schvaľovanie projektu sa riadi striktnými pravidlami popísanými v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovania z fondov Európskej únie a v rámci jednotlivých fáz schvaľovania sú jasne vymedzené kompetencie pre poskytovateľa pomoci z hľadiska jeho zásahu do tzv. konania o žiadosti. To platí aj pre fázu výberu, to jest fázu zasadnutia výberovej komisie, ktorej úlohou je aplikovať výberové kritériá bez možnosti priamo vylúčiť projekt zo schvaľovania. Chcem vás ubezpečiť, že všetky tieto projekty boli novým vedením dodatočne preverené a boli zaradené do osobitného režimu tzv. rizikových projektov. Toto je aj prípad prijímateľa Magic Trading Corporation. K dnešnému dňu neboli danému subjektu zaplatené žiadne finančné prostriedky. Tieto sú uvoľňované postupne na základe riadneho preukázania a zdokladovania vykonaných prác a dodaných služieb zo strany prijímateľa. Implementačná agentúra, keďže sa jedná o rizikový projekt, bude priebežne počas realizácie projektu dôsledne vykonávať kontroly daného projektu a v prípade akejkoľvek pochybnosti o správnosti, o oprávnenosti výdavkov, tieto budú, nebudú spoločnosti uhradené. Vážená pani podpredsedníčka, skončil som.  
Doplňujúca otázka Neviem, či to bude otázka. Ďakujem teda za vysvetlenie, pán minister. Každopádne vieme, že takýchto schvaľovacích procesov, v ktorých existujú určité obavy, že či je tá firma naozaj vhodným adeptom na peniaze zo štrukturálnych fondov, je určite viac. A preto by som možnože taký apel na vás alebo na celú agentúru, že aby sa naozaj možno dbalo na preverovanie firiem, a pokiaľ sú pochybné, aby boli vylúčené. Ten mechanizmus je na vás, aký zvolíte. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ja odpoviem. Úplne celkom nie je ten mechanizmus na nás, ten mechanizmus je predpísaný v pravidlách, v opatreniach Európskej komisie pre štrukturálne fondy, takže naše možnosti sú samozrejme viazané týmito pravidlami. Ale určite nie je úmyslom dať prostriedky pochybným spoločnostiam. A preto máme tzv. sledovanie rizikových projektov. A ak takéto pochybnosti sa ukážu ako opodstatnené, tak určite pomoc nevyplatíme. Ďakujem  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.