Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Vladimír Jánoš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 6. 2012 
Zadávateľ Vladimír Jánoš 
Otázka Pán premiér, ako budete riešiť tzv. otázku "zlatých padákov", ktorá je citlivo vnímaná verejnosťou? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert Fico 
Dátum odpovede 21. 6. 2012 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, pán poslanec, ďakujem za postavenú otázku. Téma odmien nominantov štátu má svoju históriu a zdá sa, že už aj zapustené korene. Chcem však prisľúbiť, že v mojej odpovedi na túto otázku nemienim vytĺkať žiadny politický kapitál, pretože ide o tému, ktorá má aj svoje vnútorné ratio. Na úvod by som chcel povedať, že by bolo veľmi nesprávne, keby slovenský parlament a keby k tomu aj vláda Slovenskej republiky vytvárali atmosféru, že máme schopnosť získať výborných manažérov do podnikov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, ktorí budú v týchto podnikoch pracovať za 300 alebo za 400 eur. Uvedomme si, ako je komplikované a ťažké nájsť kvalifikovaných ľudí, ktorí sa veľmi ľahko uplatnia v súkromnej sfére, preto musíme nastaviť nejakú rozumnú, primeranú mieru odmeňovania týchto ľudí, aby to na jednej strane bolo dostatočne atraktívne pre kvalifikovaných ľudí, a na druhej strane, aby to nevyvolávalo oprávnené obavy slovenskej verejnosti z míňania verejných zdrojov. A práve vyplácanie takzvaných zlatých padákov vo forme vysokého odstupného štátnym manažérom, to je dnes veľmi citlivá téma, pretože musíme riešiť dopady globálnej hospodárskej krízy. Do toho prichádzajú aj ďalšie správy, ktoré verejnosť vníma veľmi citlivo. Prijali sme rozhodnutie, že sa nebudú vyplácať polročné odmeny v mene šetrenia a uznesenie vlády Slovenskej republiky bolo v tomto duchu prijaté. Prijali sme rozhodnutie, že sa zastavuje verejné obstarávanie tam, kde to nie je dôležité, pokiaľ ide o skutočnú funkčnú činnosť štátu. Prijímam opatrenia, ktoré sa týkajú predovšetkým zamestnávateľov bánk, aj tí by mohli povedať, že prečo teda prijímame takéto rozhodnutia, keď na druhej strane sú tu príklady zlatých padákov. Sú príklady, kedy nervozita verejnosti je naozaj veľmi veľká a opodstatnená, najmä vtedy, ak si zoberieme prípady, keď sa na odstupnom či odmenách vyplatia napríklad 3 mil. eur. Lekári a zdravotné sestry dnes bojujú za zvýšenie platov, ale šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne získal desaťtisíce eur na odmenách a platoch. Pamätáte sa na túto tému, kedy ešte bývalý minister zdravotníctva, pán Uhliarik, viedol intenzívny dialóg so sestrami a lekármi o odmeňovaní, všetci tvrdili, že nie sú peniaze a potom zrazu zistíme, že šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne doslova a dopísmena bral milióny v korunách, či už ide o platy alebo ide o konkrétne odmeny. Rovnako spoločnosť Tipos, ktorej stopercentným akcionárom je ministerstvo financií, vyplatila na odmenách asi pol milióna eur. Po medializovaných informáciách sa vláda rozhodla nájsť spôsob, ako neadekvátnemu odmeňovaniu štátnych nominantov zamedziť. Prijali sme uznesenie, v ktorom sme uložili podpredsedom vlády a ministrom do 13. júna 2012 preveriť vo svojich rezortoch spôsob a výšku odmeňovania zástupcov štátu v štátnych podnikoch, akciových spoločnostiach, bankách v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a Fondu národného majetku. Taktiež vyplácanie odmien a odstupného pri skončení výkonu funkcie členov predstavenstiev, dozorných rád a členov manažmentu. Na ilustráciu uvediem vám, poslancom Národnej rady, aj niekoľko ďalších faktov. Prirodzene, nebudem opakovať publikované informácie z rezortu dopravy a financií. Veľmi špecifickou je problematika odmeňovania zástupcov štátu alebo Fondu národného majetku v čiastočne sprivatizovaných spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku. Teda tam, kde v orgánoch obchodných spoločností pôsobia spolu so zástupcami zahraničných akcionárov odmeňovaných podľa zvyklostí energetických podnikov. Napríklad o výške odmien členov orgánov Slovenského plynárenského podniku rozhodlo valné zhromaždenie uznesením zo dňa 16. 6. 2003. Priznám sa, že novšiu informáciu nemáme a toto uznesenie po prepočte na euro predstavuje nasledovné sumy: člen predstavenstva - 8 a pol tisíc eur mesačne, predseda dozornej rady - 3 700 eur mesačne, člen dozornej rady - 2 700 eur mesačne. Hrubá mesačná odmena člena predstavenstva Západoslovenskej energetiky bola 3 648 eur. Tradíciu štedrých odmien má aj štátny Transpetrol. V rokoch 2006 až 2007 došlo k podstatnému zníženiu odmien na základe pokynu bývalého ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka. Pri našom prvom nástupe do vládnych pozícií totiž mzdy vrcholových manažérov Transpetrolu niekoľkokrát prevyšovali platy členov vlády a predsedu vlády. A podľa posledných údajov, zaručená ročná mzda generálneho riaditeľa s pohyblivou zložkou v roku 2011 predstavovala 135 315 eur, ekonomického riaditeľa 148 225 eur, prevádzkového riaditeľa 172 002 eur. Ak to vynásobíte tridsiatimi, tak v roku 2011, opakujem, v roku 2011 prevádzkový riaditeľ bral viac ako 5 mil. korún ročne plat v tomto podniku. Nikto nepochybuje, ako som už povedal, že manažéri by nemali byť dobre zaplatení, aby vedeli, že si ich prácu štát váži, avšak nemôžu to byť také odmeny alebo také platy, pri ktorej niektorí ľudia doslova bohatnú. Dámy a páni, ministri mi spolu s informáciami o odmeňovaní v jednotlivých rezortoch predložili aj návrhy opatrení, ktoré chcú prijať. Jednoznačne sa zhodujeme na tom, že je potrebné zmeniť doterajší systém odmeňovania. Sú v ňom veľké disproporcie a ministerstvá aj vláda musí na ne reagovať. Aby sa v budúcnosti už nestalo, že manažéri po skončení pôsobenia v štátnych organizáciách budú opäť odchádzať s neúmerne vysokým odstupným. Chcel by som ako dobrý príklad uviesť rezort dopravy. Terajší riaditelia za našej vlády a top manažéri štátnych spoločností napríklad v tomto rezorte, v rezorte dopravy, ktorí zdedili takéto zmluvy po svojich predchodcoch, už podpísali dodatky o zrušení zlatých padákov. Pokúsime sa všade tam, kde nastúpili predstavitelia štátu do takýchto podnikov a existujú takéto zmluvy, aby podpísali dodatky a zbavili sme sa tejto traumy, ktorá naozaj najmä dnes mimoriadne traumatizuje celú slovenskú spoločnosť. Pracujeme ďalej na tom, chceme, aby vzťahy s manažérmi, pokiaľ ide o ich odmeňovanie, boli prehľadné a jednoznačné a zmluvne pevne zakotvené. Opakujem ešte raz, tu nie je záujem vytvárať obraz, že sme schopní zohnať výborného profesionála za 300 eur mesačne. Takéhoto človeka nikdy nezoženiete a potom to aj veľmi vplýva na kvalitu riadenia štátnych podnikov. Napríklad v zmluve s bývalou šéfkou pošty nebol určený finančný strop, čo sa ukázalo ako veľká chyba. Rovnako v kolektívnom vyjednávaní treba stanoviť, v akej percentuálnej výške, z akého základu a za akú dobu sa bude odmena či odchodné vyplácať. Na záver by som chcel pripomenúť, že napriek existencii pravidiel, ktoré majú zabrániť státisícovým zlatým padákom pre vrcholových manažérov štátnych firiem v praxi všetky opatrenia prakticky zlyhali. Aj preto chceme najskôr uskutočniť ich dôkladnú analýzu a až potom pristúpiť k určitým opatreniam a náprave. V súčasnej situácii, ktorá je neľahká zo sociálneho, finančného aj hospodárskeho hľadiska, považujem za mimoriadne potrebné zvážiť každé rozhodnutie, aby sme sa vyhli prípadným pochybeniam. Verím, že nájdeme riešenia, ktoré budú dostatočne motivovať kvalitných manažérov v štátnych spoločnostiach, a súčasne riešenia, ktoré zamedzia megaodmenám pre nominantov štátu a Fondu národného majetku. Ďakujem pekne, pán predseda.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.