Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Slobodník

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 2. 1999 
Zadávateľ Dušan Slobodník 
Otázka Stojíte za tým, čo ste písali v liste Jackovi Delorsovi, citujem: Táto stavba (Gabčíkovo) je posledný krok v sedemdesiatročných dejinách Maďarov. Odhalila vzťah kolonizátora a kolónie. Obyvateľ kolónie má len zvyšky, celý zisk si prisvojuje kolonizátor. 
Adresát podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Dátum odpovede 11. 2. 1999 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Odpoveď Vážený pán poslanec, ak dovolíte, nevyjadrím sa k štýlu údajného citátu a ani k tendenčnosti vašej otázky, obmedzím sa na meritum vecí, a to sa dá zhrnúť do troch viet. Nie som rád, že môžem konštatovať, že určité obavy ohľadne možných nedokonalostí na vodnom diele Gabčíkovo boli reálne. Nie som rád, že bývalá vláda sa snažila zatajiť tieto skutočnosti a neriešila reálne problémy. Ale som rád, že nová vláda pristúpila k riešeniu existujúcich problémov aj v prípade vodného diela Gabčíkovo. Ďakujem, pán predseda. 
Doplňujúca otázka Najprv by som chcel konštatovať, pán podpredseda, že sa púšťate do obhajoby maďarského stanoviska na Gabčíkovo, čo je typické pre súčasnú vládu a hanebné a slovenský národ vám to, samozrejme, v tom dobrom slova zmysle pre slovenský národ nezabudne. Ak chcete spochybňovať váš citát, je dnes uverejnený aj v Slovenskej republike. Ja mám pred sebou anglický originál, môžem ho, preložil som 80 kníh, z toho asi 40 z angličtiny, takže nespochybňujte, ako ste to urobili na schôdzi, moju prekladateľskú koncepciu. Ako ste vy, ako vy môžete pôsobiť ako podpredseda vlády, stali ste sa zo Šavla Pavlom, keď ste pred niekoľkými rokmi vyslovili na adresu slovenského národa takéto strašné obvinenia? Nehovoriac o vašej knihe, že z 11 otázok, ktoré som vám položil, ste mi odpovedali, aj to neúplne, na tri. Ja sa k tomu vrátim v interpeláciách na budúci týždeň. Ešte raz opakujem tú vetu pre tých slovenských poslancov, v ktorých možno ešte zostali zvyšky čohosi slovenského, aj pre členov vlády, ak takí slovensky cítiaci ešte vôbec sú. Táto stavba, píšete, myslí sa Gabčíkovo, je posledný krok v sedemdesiatročných dejinách ustavičnej diskriminácie, ktorá vyjavila podstatu vzťahu, ktorý je podobný vzťahu kolónie a kolonizátora. Obyvatelia kolónie dostávajú zvyšky, zatiaľ čo zisky idú kolonizátorovi. Čiže vy ste vyslovili názor, že slovenský národ je kolonizátorský národ. A ste vo vláde tohto národa. Ako ste sa zmenili, ako to môže dopustiť premiér vlády? Aj tá otázka príde. Aj na tú otázku odpovedia slovenskí občania. A chcem vedieť, ako ste to mysleli s týmto kolonizátorom? 
Doplňujúca odpoveď Ospravedlňujem sa aj váženým prítomným, aj televíznym divákom, že sa znova nevyjadrím k štýlu pána poslanca. (Ruch v sále.) Pán poslanec, chcem vám povedať, že nečítam vaše články v Slovenskej republike. A keď hovoríme o vecných problémoch akéhokoľvek diela, tak to nie je slovenské, maďarské alebo nemecké stanovisko, vecné problémy majú zostať vecnými problémami. Keď ide o prípad troch dedín, ktoré sú medzi starým korytom Dunaja a novým kanálom, domnievam sa, že život týchto ľudí, ktorí tam žijú, je dosť zložitý. Pán poslanec, dovolím si vás vyzvať, aby sme spolu navštívili tieto dediny, aby sme si spolu vypočuli názor občanov, aby sme sa spolu pokúsili riešiť ich problémy. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.