Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Štefan Zelník

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 1. 1999 
Zadávateľ Štefan Zelník 
Otázka Na základe čoho ste určili perspektívny rozpočet jednotlivých lôžkových zariadení? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tibor Šagát 
Dátum odpovede 14. 1. 1999 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tibor Šagát 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za otázku pánu poslancovi Zelníkovi, dovoľte mi odpovedať. Perspektívny rozpočet na mesiac december a na mesiac január a následne na ostatné mesiace rozpočtového provizória bol vypracovaný na základe údajov, ktoré predkladajú štvrťročne zdravotnícke zariadenia úradu štatistiky, zdravotníckej štatistiky a informatiky. Z týchto údajov sa ako základné zobrali na zreteľ priemerné výnosy a priemerné náklady, ktoré zdravotnícke zariadenia vykazovali v roku 1998, samozrejme, po zohľadnení miezd a odvodov do základných fondov. Z predpokladaných zdrojov poisťovní po konzultácii s poisťovňami a na základe priemerne vynakladaných nákladov smerom do zdravotníckych zariadení z celkového objemu 47 % bolo určené na ústavnú zdravotnú starostlivosť. Áno, ďakujem pekne. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, ste si vedomý toho, pán minister, že tento perspektívny rozpočet väčšine zdravotníckych zariadení nebude stačiť a že nepokrýva ani liečbu pre akútne chorých pacientov? 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za doplňujúcu otázku. Som si vedomý, pán poslanec, viacerých vecí. Predovšetkým chápem a predpokladám, že každý človek, ktorý je informovaný o situácii v zdravotníctve, prijal také opatrenia, aké bolo možné urobiť v situácii, keď sa zdravotníctvo za ostatné štyri roky dostalo do platobnej neschopnosti na úrovni dnes možno 13 až 14 miliárd korún. V systéme toľko peňazí chýba. To bol prvý fakt, ktorý ovplyvňuje fungovanie celého systému, pretože, ak dnes dodávatelia liekov, potravín, energií a iných komodít do zdravotníckych zariadení, bez ktorých nemôžeme udržať prevádzku, majú nesplatené faktúry od roku 1994, 1995, tak vznikla akútna situácia, že pohyb tovarov, dodávky do nemocníc, dodávky do zdravotníckych zariadení boli absolútne ohrozené. Dodávatelia väčšinou už dnes alebo sčasti neštátne subjekty nemohli ďalej zálohovať, úverovať štát. V tejto situácii, aby sme im aspoň načas dali nejakú nádej, aby sme ich aspoň načas podnietili, aby ďalej úverovali štát, pretože zdrojov je málo, sme prišli s reálnym ohodnotením zdrojov a s rozdelením len tých peňazí, ktoré v tejto situácii štát má. Nemôžeme rozdeliť viacej, než máme v zdravotnom poistení, a keďže vy ste boli ostatné štyri roky predsedom správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, iste viete, že tento systém nemá dnes na mesiac viac ako 3 miliardy. Vláda však na december dala návratnú pôžičku 600 miliónov, aby sa táto kritická situácia predsa len podarila preklenúť, a všetky zdroje sme sa snažili práve, pán poslanec, nasmerovať na to, aby bola zabezpečené akútna zdravotná starostlivosť, neodkladná, tak, aby nedošlo k nekontrolovanému vývoju poskytovania zdravotníckych služieb, eventuálne so závažným poškodením zdravotného stavu. Je to a bola to veľmi zlá situácia. Takže sme si plne vedomí, že tieto zdroje nepostačujú. Pri rozpise na december sme okrem toho, že sme urobili ten rozpis podľa možností čo najobjektívnejšie, ale veľmi otvorene, pani poslankyne, páni poslanci, musím povedať, že mnohé čísla, ktoré boli našimi zdravotníckymi zariadeniami vykazované, nie sú úplne presné čísla, nie sú úplne presné čísla. Dnes sme robili tieto rozpočty na základe presného sčítania nepresných čísel, pretože údaje mnohých, koľko vyplácajú na mzdy, sa ukázali, že nie sú také, ako v skutočnosti ich vykázali. To je prvá vec. Druhá vec, samozrejme, že tým sa naša nepresnosť mohla ešte len zvýrazniť, ale sme všetkých vo svojich pokynoch upozornili, že pokiaľ sa niektoré zdravotnícke zariadenie dostane do situácie, keď z pridelených zdrojov nebude môcť zabezpečiť ani v krízovom režime akútnu starostlivosť, že sme pripravení jednotlivé situácie riešiť, pretože na celoplošné riešenie nemáme zdroje. Aj dnes môžem vyhlásiť, že sme pripravení nemocnicu po nemocnici zachraňovať a riešiť v prípade, že objektívne doložia, že ich zdroje na zabezpečenie akútnej medicíny sú nedostatočné. Ak dnes tu dávate túto otázku, ja sa vás len opäť môžem spýtať, ako je možné, že aj vy ako štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, predseda správnej rady ste sa dostatočne neusilovali, aby sa táto situácia v zdravotníctve za ostatné štyri roky do tejto situácie nedostala. Takže prosím, aby ste prijali tieto opatrenia všetci s pochopením. V tejto situácii nemáme inú možnosť, ako riešiť to týmto spôsobom. Budeme hovoriť o regulárnom rozpočte na ďalších deväť mesiacov a snemovňa pravdepodobne podporí návrhy ministerstva zdravotníctva, ktoré budú v súlade s možnosťami ministerstva financií na to, ako zlepšiť financovanie zdravotníctva. Súčasne, samozrejme, bez zdrojov s paralelným znižovaním neefektívnych nákladov sa nemôže táto situácia vyriešiť. Vy viete veľmi dobre, že napriek tomu, že sú nízke zdroje, mnohé zdravotnícke zariadenia sa nesprávali tak, aby efektívne použili zdroje. Koľké ministerstvá zdravotníctva sú v tomto nekompromisné, sú o tom už dnes doklady. Všade, kde zistíme neefektívne používanie zdrojov, budeme vyvodzovať z toho dôsledky. Dúfam, že ďalšie otázky, ktoré v tomto smere odznejú, nájdu u mňa odpovede oveľa lepšie, že sa situácia zlepší, a ďakujem vám za to, že tak citlivo monitorujete poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj potom, keď nie ste v exekutíve. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.