Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
32 24.6.2021
17:11:13
127 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Richter - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 127
32 24.6.2021
17:11:59
128 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 128
32 24.6.2021
17:13:24
129 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 129
40 7.10.2021
11:13:33
217 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 217
40 7.10.2021
11:14:13
218 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 218
40 7.10.2021
11:15:01
219 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica, 1. návrh. Hlasovanie č. 219
40 7.10.2021
11:15:44
220 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica, 2. návrh. Hlasovanie č. 220
40 7.10.2021
11:16:20
221 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica, 3. návrh. Hlasovanie č. 221
40 7.10.2021
11:17:01
222 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica, 4. návrh. Hlasovanie č. 222
40 7.10.2021
11:17:39
223 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kyselica, 5. návrh. Hlasovanie č. 223
40 7.10.2021
11:18:25
224 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 224
40 7.10.2021
11:19:24
225 583 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Marek Hattas vzal listom z 10. júna 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.) (tlač 583) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 225

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.