Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
13.6.2023
13:31:16
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
13.6.2023
13:38:14
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 94. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mazurek. Hlasovanie č. 2
13.6.2023
13:39:01
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 94. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Takáč. Hlasovanie č. 3
13.6.2023
13:40:35
4 Hlasovanie o programe 94. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 4
13.6.2023
13:46:41
5 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpení náhradníka na uprázdnený poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 5
13.6.2023
14:00:31
6 1742 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1742). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 6
15.6.2023
11:40:44
7 1748 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (tlač 1748). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 7
15.6.2023
11:43:37
8 1472 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Ľudovíta GOGU a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1472) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. M. Viskupič. Hlasovanie č. 8
15.6.2023
11:44:19
9 1472 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Ľudovíta GOGU a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1472) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 9
15.6.2023
11:45:11
10 1472 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Ľudovíta GOGU a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1472) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu ústavného zákona ako o celku. Hlasovanie č. 10
15.6.2023
11:48:39
11 1722 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Filipa KUFFU a Štefana KUFFU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k odmietnutiu hanlivých výrokov vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu a výzve Európskej komisie na jeho odvolanie (tlač 1722). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11
15.6.2023
11:50:04
12 1619 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1619) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 12
15.6.2023
11:51:19
13 1619 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1619) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 13
15.6.2023
11:52:33
14 1624 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Zuzany ŠEBOVEJ, Vladimíra BALÁŽA a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky (tlač 1624) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 14
15.6.2023
11:53:58
15 1624 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Zuzany ŠEBOVEJ, Vladimíra BALÁŽA a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky (tlač 1624) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 15
15.6.2023
11:55:14
16 1625 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Jozefa LUKÁČA a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1625) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
15.6.2023
11:56:36
17 1625 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Jozefa LUKÁČA a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1625) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
15.6.2023
11:58:21
18 1665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Učenej spoločnosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov (tlač 1665) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
15.6.2023
11:59:32
19 1627 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO a Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1627) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
15.6.2023
12:00:49
20 1627 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO a Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1627) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
15.6.2023
12:02:07
21 1534 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1534) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
15.6.2023
12:03:29
22 1628 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ a Petra VONSA na vydanie zákona o meste Vysoké Tatry (tlač 1628) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
15.6.2023
12:04:41
23 1628 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ a Petra VONSA na vydanie zákona o meste Vysoké Tatry (tlač 1628) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
15.6.2023
12:05:53
24 1632 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1632) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
15.6.2023
12:07:05
25 1632 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1632) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
15.6.2023
12:08:11
26 1633 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika DRDULA a Miroslava KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení zákona č. 351/2022 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1633) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
15.6.2023
12:09:27
27 1635 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Karola GALEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
15.6.2023
12:10:35
28 1635 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Karola GALEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
15.6.2023
12:11:59
29 1636 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO a Milana KURIAKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1636) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
15.6.2023
12:13:13
30 1655 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov (tlač 1655) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
15.6.2023
12:14:50
31 1595 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1595) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
15.6.2023
12:15:54
32 1690 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1690) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
15.6.2023
12:17:05
33 1594 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1594) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
15.6.2023
12:18:17
34 1594 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1594) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
15.6.2023
12:19:26
35 1596 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra VONSA, Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Lukáša KYSELICU a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1596) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
15.6.2023
12:20:36
36 1596 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra VONSA, Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Lukáša KYSELICU a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1596) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
15.6.2023
12:21:46
37 1662 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1662) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
15.6.2023
12:22:56
38 1662 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1662) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
15.6.2023
12:24:27
39 1478 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 39
15.6.2023
12:25:14
40 1478 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drábiková. Hlasovanie č. 40
15.6.2023
12:25:57
41 1478 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 41
15.6.2023
12:26:47
42 1478 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
15.6.2023
12:28:17
43 1692 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Petra VONSA a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1692) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
15.6.2023
12:29:38
44 1692 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Petra VONSA a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1692) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
15.6.2023
12:30:51
45 1669 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1669) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
15.6.2023
12:32:02
46 1669 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1669) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 46
15.6.2023
12:33:00
47 1670 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika DRDULA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1670) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
15.6.2023
12:34:23
48 1673 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o posilnení práv občanov počas mimoriadnej situácie a o posilnení ich volebného práva (tlač 1673) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
15.6.2023
12:35:36
49 1673 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o posilnení práv občanov počas mimoriadnej situácie a o posilnení ich volebného práva (tlač 1673) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
15.6.2023
12:36:58
50 1674 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 1674) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.