Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
7.7.2020
13:06:06
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
7.7.2020
13:06:54
2 Opakovaná prezentácia. Hlasovanie č. 2
7.7.2020
13:14:03
3 Hlasovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s vystúpením poslancov Európskeho parlamentu na 9. schôdzi NR SR. Hlasovanie č. 3
7.7.2020
13:15:04
4 Hlasovanie o pozvaní europoslankyňe Lucie Ďuriš Nicholsonovej Národnou radou a o súhlase s jej vystúpením na 9. schôdzi NR SR. Hlasovanie č. 4
7.7.2020
13:15:50
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 5
7.7.2020
13:16:39
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beluského. Hlasovanie č. 6
7.7.2020
13:17:20
7 Hlasovanie o programe 9. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 7
7.7.2020
13:24:56
8 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Blanára. Hlasovanie č. 8
7.7.2020
13:49:35
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Podmanického. Hlasovanie č. 9
7.7.2020
16:50:00
10 167 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA na odvolanie Borisa KOLLÁRA z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 167).
7.7.2020
17:31:32
11 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11
7.7.2020
17:48:10
12 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
7.7.2020
19:01:04
13 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR J. Šeligu. Hlasovanie č. 13
7.7.2020
19:12:08
14 160 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 160). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 14
8.7.2020
10:33:27
15 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161). Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
8.7.2020
10:34:29
16 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161). Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
8.7.2020
10:35:22
17 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161). Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
8.7.2020
11:07:31
18 Hlasovanie o návrhu, aby predseda NR SR, rozhodol o ďalšom postupe po predchádzajúcom stanovisku Ústavnoprávneho výboru NR SR. Hlasovanie č. 18
8.7.2020
11:08:56
19 139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
8.7.2020
11:10:21
20 139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
9.7.2020
11:05:16
21 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 21
9.7.2020
11:06:43
22 138 Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 138) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
9.7.2020
11:07:59
23 138 Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (tlač 138) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
9.7.2020
11:09:14
24 146 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (tlač 146) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 24
9.7.2020
11:10:35
25 107 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 25
9.7.2020
11:11:44
26 107 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 26
9.7.2020
11:12:43
27 107 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 27
9.7.2020
11:14:25
28 140 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 140) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
9.7.2020
11:16:03
29 140 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 140) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
9.7.2020
17:06:18
30 98 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 98). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 30
9.7.2020
17:07:53
31 148 Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 148). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 31
9.7.2020
17:09:34
32 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Žiga a Puci - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 32
9.7.2020
17:10:40
33 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2 až 50. Hlasovanie č. 33
9.7.2020
17:11:36
34 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 34
9.7.2020
17:12:28
35 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Šudík a Kremský. Hlasovanie č. 35
9.7.2020
17:13:21
36 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Žiga a Puci. Hlasovanie č. 36
9.7.2020
17:14:56
37 161 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 37
9.7.2020
17:16:35
38 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Beluský, 1. návrh. Hlasovanie č. 38
9.7.2020
17:17:32
39 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Beluský, 2. návrh. Hlasovanie č. 39
9.7.2020
17:18:27
40 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Š. Kuffa. Hlasovanie č. 40
9.7.2020
18:33:30
41 159 Voľba kandidátov na člena Regulačnej rady Hlasovanie č. 41
9.7.2020
18:43:12
42 159 Disciplinárny senát - sudca Hlasovanie č. 42
9.7.2020
18:55:00
43 163 Návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva – nová voľba (tlač 163).
14.7.2020
10:20:24
44 169 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 (tlač 169). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 44
14.7.2020
10:21:24
45 171 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 171). Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 45
14.7.2020
11:03:49
46 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR Pellegriniho. Hlasovanie č. 46
14.7.2020
11:04:53
47 137 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 137). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 47
14.7.2020
11:06:04
48 153 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Gábora GRENDELA, Mareka ANTALA a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 153) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
14.7.2020
11:07:06
49 153 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Gábora GRENDELA, Mareka ANTALA a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 153) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
14.7.2020
11:42:58
50 170 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 (tlač 170) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.