Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
1.2.2022
13:07:06
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
1.2.2022
13:23:44
2 Hlasovanie o návrhu posl. M. Mazureka o doplnenie programu 55. schôdze o návrh uznesenia. Hlasovanie č. 2
1.2.2022
13:24:32
3 Hlasovanie o návrhu na zmenu programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. R. Raši. Hlasovanie č. 3
1.2.2022
13:25:20
4 Hlasovanie o návrhu na zmenu programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. O. Ďuricu. Hlasovanie č. 4
1.2.2022
13:26:00
5 Hlasovanie o návrhu na zmenu programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. J. Podmanický, návrh č. 1 Hlasovanie č. 5
1.2.2022
13:26:38
6 Hlasovanie o návrhu na zmenu programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. J. Podmanický, návrh č. 2 Hlasovanie č. 6
1.2.2022
13:27:51
7 Hlasovanie o návrhu na zmenu programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. M. Beluský Hlasovanie č. 7
1.2.2022
13:28:42
8 Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. R. Takáč Hlasovanie č. 8
1.2.2022
13:29:33
9 Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu 55. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, posl. M. Kéry Hlasovanie č. 9
1.2.2022
13:30:09
10 Hlasovanie o programe 55. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 10
1.2.2022
17:10:10
11 878 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úlohy vyplývajúcej zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2021 Z. z. (tlač 878). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11
1.2.2022
17:11:47
12 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 12
1.2.2022
17:12:29
13 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov - bod č.1 Hlasovanie č. 13
1.2.2022
17:13:10
14 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Gyimesi. Hlasovanie č. 14
1.2.2022
17:13:57
15 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 15
1.2.2022
17:14:56
16 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 755) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 16
1.2.2022
17:16:29
17 828 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 828) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
1.2.2022
17:17:50
18 828 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 828) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
1.2.2022
17:18:57
19 829 Vládny návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
1.2.2022
17:20:11
20 829 Vládny návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
1.2.2022
17:21:35
21 736 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 21
1.2.2022
17:22:17
22 736 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 22
1.2.2022
17:22:57
23 736 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Szőllős. Hlasovanie č. 23
1.2.2022
17:23:42
24 736 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 24
1.2.2022
17:24:35
25 736 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 25
1.2.2022
17:25:59
26 833 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 833) - prvé čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
1.2.2022
17:27:17
27 833 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 833) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
2.2.2022
11:06:52
28 834 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 834) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
2.2.2022
11:08:08
29 834 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 834) - prvé čítanie Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
2.2.2022
11:09:26
30 835 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 835) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
2.2.2022
11:10:54
31 835 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 835) - prvé čítanie Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
2.2.2022
11:12:09
32 836 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 836) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
2.2.2022
11:13:26
33 836 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 836) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
2.2.2022
11:15:31
34 823 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti (tlač 823) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
2.2.2022
11:16:54
35 823 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti (tlač 823) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
2.2.2022
11:18:04
36 753 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko (tlač 753) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 36
2.2.2022
11:18:49
37 753 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko (tlač 753) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 8. Hlasovanie č. 37
2.2.2022
11:19:26
38 753 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko (tlač 753) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Baška. Hlasovanie č. 38
2.2.2022
11:20:10
39 753 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko (tlač 753) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 39
2.2.2022
11:21:01
40 753 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko (tlač 753) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40
2.2.2022
11:22:23
41 811 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 811) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
2.2.2022
11:23:39
42 811 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 811) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
2.2.2022
17:25:23
43 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Viskupiča, aby sa body č. 72 a 73 prerokovali na konci 55. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 43
2.2.2022
17:26:36
44 837 Vládny návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 837) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
2.2.2022
17:27:49
45 837 Vládny návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 837) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
2.2.2022
17:30:43
46 840 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 840) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
2.2.2022
17:32:04
47 840 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 840) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
2.2.2022
17:33:32
48 771 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Jozefa HABÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 771) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 48
2.2.2022
17:34:15
49 771 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Jozefa HABÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 771) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 49
2.2.2022
17:35:09
50 771 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Jozefa HABÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 771) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.