Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
23.11.2021
14:05:50
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
23.11.2021
14:45:44
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Š. Kuffa. Hlasovanie č. 2
23.11.2021
14:46:25
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Taraba. Hlasovanie č. 3
23.11.2021
14:47:04
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Urban. Hlasovanie č. 4
23.11.2021
14:48:35
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pellegrini. Hlasovanie č. 5
23.11.2021
14:49:17
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fico. Hlasovanie č. 6
23.11.2021
14:49:58
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Takáč. Hlasovanie č. 7
23.11.2021
14:50:45
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Saková. Hlasovanie č. 8
23.11.2021
14:51:28
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Gyimesi. Hlasovanie č. 9
23.11.2021
14:52:17
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Blanár. Hlasovanie č. 10
23.11.2021
14:54:02
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Šípoš, body 1 až 4. Hlasovanie č. 11
23.11.2021
14:54:53
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Susko. Hlasovanie č. 12
23.11.2021
14:55:32
13 Hlasovanie o programe 51. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 13
23.11.2021
17:13:55
14 794 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 794). Hlasovanie o doplňujúcom návrhu k uzneseniu - posl. Vaľová. Hlasovanie č. 14
23.11.2021
17:14:34
15 794 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 794). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
23.11.2021
17:16:59
16 752 Zákon zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 752) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 16
24.11.2021
11:08:05
17 793 Zákon z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 793) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 17
24.11.2021
11:09:01
18 793 Zákon z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 793) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 18
24.11.2021
11:10:19
19 759 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (tlač 759 ) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
24.11.2021
11:11:36
20 759 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (tlač 759 ) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
24.11.2021
11:12:45
21 688 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 688) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 21
24.11.2021
11:13:36
22 688 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 688) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 22
24.11.2021
11:14:27
23 688 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 688) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 23
24.11.2021
11:16:02
24 689 Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 24
24.11.2021
11:16:46
25 689 Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch z informácie - body 3 až 5. Hlasovanie č. 25
24.11.2021
11:17:24
26 689 Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch z informácie - body 1, 2 a 6. Hlasovanie č. 26
24.11.2021
11:18:10
27 689 Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Szőllős, Drdul a Vetrák. Hlasovanie č. 27
24.11.2021
11:18:54
28 689 Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 28
24.11.2021
11:19:47
29 689 Vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
24.11.2021
11:21:05
30 760 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 760) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
24.11.2021
11:22:29
31 760 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 760) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
24.11.2021
11:23:54
32 703 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 32
24.11.2021
11:24:37
33 703 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Hlasovanie č. 33
24.11.2021
11:25:21
34 703 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hlinka. Hlasovanie č. 34
24.11.2021
11:26:00
35 703 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drábiková. Hlasovanie č. 35
24.11.2021
11:26:45
36 703 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 36
24.11.2021
11:27:44
37 703 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 37
24.11.2021
11:29:14
38 707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 38
24.11.2021
11:29:54
39 707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 9. Hlasovanie č. 39
24.11.2021
11:30:41
40 707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drábiková. Hlasovanie č. 40
24.11.2021
11:31:27
41 707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 41
24.11.2021
11:32:21
42 707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
24.11.2021
11:33:58
43 735 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce (tlač 735) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 43
24.11.2021
11:35:12
44 745 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 745) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
24.11.2021
11:36:28
45 745 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 745) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
24.11.2021
17:07:54
46 753 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko (tlač 753) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
24.11.2021
17:09:19
47 753 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko (tlač 753) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
24.11.2021
17:10:24
48 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
24.11.2021
17:11:52
49 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
24.11.2021
17:15:20
50 761 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.