Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
16.9.2021
13:13:02
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
16.9.2021
13:25:00
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Takáč. Hlasovanie č. 2
16.9.2021
13:25:48
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kamenický. Hlasovanie č. 3
16.9.2021
13:26:41
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Susko. Hlasovanie č. 4
16.9.2021
13:27:42
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Šutaj, Eštok. Hlasovanie č. 5
16.9.2021
13:28:34
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pellegrini. Hlasovanie č. 6
16.9.2021
13:29:24
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fico. Hlasovanie č. 7
16.9.2021
13:30:30
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Šipoš. Hlasovanie č. 8
16.9.2021
13:31:23
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kremský. Hlasovanie č. 9
16.9.2021
13:32:24
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Š. Kuffa. Hlasovanie č. 10
16.9.2021
13:33:04
11 Hlasovanie o programe 40. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 11
16.9.2021
13:39:27
12 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
16.9.2021
13:52:03
13 681 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 681). NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 13
16.9.2021
17:05:57
14 681 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 681). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
16.9.2021
17:07:14
15 643 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 643) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
16.9.2021
17:08:33
16 643 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 643) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
16.9.2021
17:09:45
17 644 Návrh na dočasné rozšírenie zapojenia Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI (tlač 644). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 17
16.9.2021
17:10:58
18 603 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 603) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
16.9.2021
17:12:19
19 603 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 603) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
16.9.2021
17:15:14
20 625 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
16.9.2021
17:16:37
21 625 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
16.9.2021
17:17:58
22 656 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 656) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
16.9.2021
17:19:23
23 656 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 656) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
16.9.2021
17:20:36
24 657 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
16.9.2021
17:21:55
25 657 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657) - tretie čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
16.9.2021
17:22:54
26 645 Vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
16.9.2021
17:24:14
27 645 Vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
16.9.2021
17:25:35
28 624 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 624) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
16.9.2021
17:26:44
29 624 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 624) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
16.9.2021
17:27:54
30 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
16.9.2021
17:28:57
31 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
17.9.2021
11:05:50
32 503 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 32
17.9.2021
11:06:45
33 503 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 6. Hlasovanie č. 33
17.9.2021
11:07:36
34 503 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Habánik. Hlasovanie č. 34
17.9.2021
11:08:24
35 503 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
17.9.2021
11:09:27
36 503 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
17.9.2021
11:10:50
37 655 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 655) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
17.9.2021
11:12:08
38 655 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 655) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
21.9.2021
11:19:39
39 658 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
21.9.2021
11:21:12
40 658 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
21.9.2021
11:22:22
41 659 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 659) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
21.9.2021
11:23:28
42 659 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 659) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
21.9.2021
11:24:38
43 660 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Jany ŽITŇANSKEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ, Jozefa HLINKU a Vladimíry MARCINKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 660) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
21.9.2021
11:25:51
44 660 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Jany ŽITŇANSKEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ, Jozefa HLINKU a Vladimíry MARCINKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 660) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
21.9.2021
11:27:15
45 666 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
21.9.2021
11:28:34
46 666 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 46
21.9.2021
11:29:48
47 629 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa vyjadruje podpora všetkým menšinám a komunitám žijúcim na Slovensku (tlač 629). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 47
21.9.2021
11:31:16
48 638 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (tlač 638) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
21.9.2021
11:32:38
49 638 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (tlač 638) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
21.9.2021
11:33:54
50 639 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 639) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.