Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
24.3.2020
15:03:33
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
24.3.2020
15:25:24
2 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 2
24.3.2020
15:26:51
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. M. Kotleba. Hlasovanie č. 3
24.3.2020
15:29:09
4 Hlasovanie o programe 3. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 4
24.3.2020
15:52:17
5 28 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 28). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 5
24.3.2020
15:53:51
6 30 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 30). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 6
24.3.2020
18:30:55
7 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. P. Pčolinského. Hlasovanie č. 7
24.3.2020
18:33:10
8 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 8
24.3.2020
18:34:16
9 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 9
24.3.2020
18:35:27
10 31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 10
24.3.2020
18:36:40
11 31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 11
24.3.2020
19:24:40
12 31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 12
25.3.2020
13:06:44
13 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára na zaradenie nových bodov ( tlač 32 a 33 ) do programu 3. schôdze. Hlasovanie č. 13
25.3.2020
13:07:38
14 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára, aby sa dnes - 25.03.2020 rokovalo aj po 19.00 hodine. Hlasovanie č. 14
25.3.2020
14:45:47
15 Hlasovanie o procedurálnom návrhu popredsedu NR SR G. Grendela. Hlasovanie č. 15
25.3.2020
15:30:37
16 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 5. Hlasovanie č. 16
25.3.2020
15:31:42
17 Hlasovanie o námietke posl. Suska. Hlasovanie č. 17
25.3.2020
15:32:21
18 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - B. Susko, bod 2. Hlasovanie č. 18
25.3.2020
15:33:28
19 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 19
25.3.2020
15:55:20
20 32 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 32). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 20
25.3.2020
17:02:58
21 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
25.3.2020
17:04:33
22 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
25.3.2020
18:57:08
23 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 9. Hlasovanie č. 23
25.3.2020
18:58:17
24 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 24

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.