Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
13.10.2020
13:04:10
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
13.10.2020
13:09:09
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pellegrini. Hlasovanie č. 2
13.10.2020
13:09:46
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kamenický. Hlasovanie č. 3
13.10.2020
13:10:24
4 Hlasovanie o programe 15. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 4
13.10.2020
14:11:00
5 305 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 305). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 5
13.10.2020
18:01:29
6 306 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) – prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Fica - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 6
13.10.2020
18:02:21
7 306 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 7
13.10.2020
18:03:21
8 306 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) – prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 8
13.10.2020
18:04:11
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR Šeligu. Hlasovanie č. 9
14.10.2020
11:21:26
10 306 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) – druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 20. Hlasovanie č. 10
14.10.2020
11:22:46
11 306 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 11
14.10.2020
11:23:36
12 306 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306) – prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia posl. Kamenického. Hlasovanie č. 12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.