Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
49 19.9.2019
11:24:02
260 1639 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 260
49 19.9.2019
11:25:05
261 1639 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 261
51 17.10.2019
17:18:03
140 1639 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 140
51 17.10.2019
17:18:42
141 1639 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Hlasovanie č. 141
51 17.10.2019
17:19:20
142 1639 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Antal. Hlasovanie č. 142
51 17.10.2019
17:19:57
143 1639 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 143
51 17.10.2019
17:20:41
144 1639 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 144

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.