Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
49 18.9.2019
17:08:25
235 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Klusa - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 235
49 18.9.2019
17:09:15
236 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 236
49 18.9.2019
17:10:43
237 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 237
51 28.10.2019
17:52:04
288 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Sopka a Poliačika - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 288
51 28.10.2019
17:52:48
289 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Dostála - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 289
51 28.10.2019
17:53:32
290 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 290
51 28.10.2019
17:54:35
291 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 291
51 28.10.2019
17:55:22
292 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4. Hlasovanie č. 292
51 28.10.2019
17:57:01
293 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kéry, 1. návrh. Hlasovanie č. 293
51 28.10.2019
17:57:44
294 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kuciaňová. Hlasovanie č. 294
51 28.10.2019
17:58:23
295 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kéry, 2. návrh. Hlasovanie č. 295
51 28.10.2019
17:59:40
296 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. R. Baláž. Hlasovanie č. 296
51 28.10.2019
18:03:02
297 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 297
51 28.10.2019
18:06:38
298 1579 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO a Martina NEMKYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 298

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.