Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
14.6.2016
13:06:19
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
14.6.2016
13:13:05
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 1. návrh. Hlasovanie č. 2
14.6.2016
13:14:01
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 2. návrh. Hlasovanie č. 3
14.6.2016
13:15:01
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 3. návrh. Hlasovanie č. 4
14.6.2016
13:15:49
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Dostála. Hlasovanie č. 5
14.6.2016
13:16:43
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 6
14.6.2016
13:17:32
7 Hlasovanie o programe 6. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 7
14.6.2016
16:35:35
8 113 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory (tlač 113). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 8
14.6.2016
16:37:09
9 128 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 128). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 9
14.6.2016
16:38:35
10 130 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 130). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 10
14.6.2016
16:43:10
11 154 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 154). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11
15.6.2016
11:03:23
12 129 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 12
15.6.2016
11:04:33
13 129 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom. Hlasovanie č. 13
15.6.2016
11:05:23
14 129 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Dostál. Hlasovanie č. 14
15.6.2016
11:06:08
15 129 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) - prvé čítanie. Hlasovanie o určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 15
15.6.2016
11:07:37
16 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
15.6.2016
11:08:31
17 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom. Hlasovanie č. 17
15.6.2016
11:09:16
18 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Dostál. Hlasovanie č. 18
15.6.2016
11:09:56
19 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) - prvé čítanie. Hlasovanie o určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
15.6.2016
11:11:18
20 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR B. Bugára. Hlasovanie č. 20
15.6.2016
17:06:19
21 108 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015 Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 21
15.6.2016
17:07:30
22 109 Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 (tlač 109). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 22
15.6.2016
17:09:09
23 19 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) (tlač 19) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 23
15.6.2016
17:10:28
24 20 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu (tlač 20) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 24
15.6.2016
17:12:30
25 132 Vládny návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) (tlač 132) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
15.6.2016
17:13:52
26 132 Vládny návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) (tlač 132) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
15.6.2016
17:15:29
27 129 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 27
15.6.2016
17:16:33
28 129 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 28
15.6.2016
17:17:49
29 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 29
15.6.2016
17:18:44
30 131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 30
15.6.2016
17:20:11
31 133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (tlač 133) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
15.6.2016
17:21:20
32 133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (tlač 133) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
15.6.2016
17:23:21
33 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Blahová. Hlasovanie č. 33
16.6.2016
11:06:02
34 114 Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015 (tlač 114). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 34
16.6.2016
11:07:19
35 46 Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2015 (tlač 46). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 35
16.6.2016
11:09:03
36 123 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (tlač 123) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
16.6.2016
11:11:35
37 123 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (tlač 123) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
16.6.2016
11:12:56
38 126 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 126) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
16.6.2016
11:14:17
39 135 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána BUDAJA, Anny ZEMANOVEJ, Martina FECKA a Martina KLUSA na vydanie zákona. ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 135) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
16.6.2016
17:09:36
40 149 Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 149). Hlasovanie o tom, aby sa voľba vykonala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 40
16.6.2016
18:04:00
41 149 Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 149)
17.6.2016
11:06:43
42 138 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eriky JURINOVEJ, Sone GABORČÁKOVEJ, Silvie PETRUCHOVEJ a Anny VEREŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 138) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
17.6.2016
11:07:56
43 139 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 139) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
21.6.2016
11:09:52
44 136 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viery DUBAČOVEJ, Ota ŽARNAYA a Jána BUDAJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 136) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 44
21.6.2016
11:11:28
45 136 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viery DUBAČOVEJ, Ota ŽARNAYA a Jána BUDAJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 136) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
21.6.2016
11:13:03
46 140 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Zuzany ŠEBOVEJ a Borisa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 140) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
21.6.2016
11:14:32
47 141 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Petra PČOLINSKÉHO, Adriany PČOLlNSKEJ a Petry KRIŠTÚFKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 141) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
21.6.2016
11:16:00
48 142 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava IVANA, Jany KIŠŠOVEJ, Alojza BARÁNIKA a Jozefa RAJTÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 142) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
21.6.2016
11:17:28
49 143 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Lucie NICHOLSONOVEJ, Martina POLlAČIKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
21.6.2016
11:19:00
50 143 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Lucie NICHOLSONOVEJ, Martina POLlAČIKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 50
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.