Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
18.2.2020
13:06:16
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
18.2.2020
13:09:59
2 Hlasovanie o programe 58. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 2
21.2.2020
12:15:34
3 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Zemanová. Hlasovanie č. 3
21.2.2020
12:16:43
4 1836 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1836). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 4
21.2.2020
12:36:23
5 1836 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1836). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 5
25.2.2020
10:02:30
6 1836 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1836). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 6
25.2.2020
10:04:05
7 1838 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1838). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 7
25.2.2020
10:21:29
8 1838 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1838). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 8
25.2.2020
11:02:29
9 1837 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1837) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 9
25.2.2020
11:03:36
10 1837 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1837) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 10
25.2.2020
11:04:23
11 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR A. Danka. Hlasovanie č. 11
25.2.2020
11:05:59
12 1838 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1838). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
25.2.2020
17:08:18
13 1837 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1837) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 11. Hlasovanie č. 13
25.2.2020
17:09:22
14 1837 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1837) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 14
25.2.2020
17:11:16
15 1842 Návrh vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky S Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dostál, 1. návrh. Hlasovanie č. 15
25.2.2020
17:12:24
16 1842 Návrh vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky S Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dostál, 2. návrh. Hlasovanie č. 16
25.2.2020
17:13:39
17 1842 Návrh vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky S Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým vyslovuje súhlas. Hlasovanie č. 17
25.2.2020
17:15:03
18 1842 Návrh vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky S Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým nevyslovuje súhlas. Hlasovanie č. 18
25.2.2020
17:17:01
19 1838 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1838). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 19
26.2.2020
11:08:05
20 1840 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1840). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 20
26.2.2020
11:36:23
21 1840 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1840). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 21
26.2.2020
11:38:14
22 Hlasovanie o návrhu uznesenia, o určení skončenia 58. sch. dňa 26.02.2020, 11:39 hod. Hlasovanie č. 22

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.