Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
26.11.2019
13:04:27
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
26.11.2019
13:41:06
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Grendela. Hlasovanie č. 2
26.11.2019
13:41:56
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Sárközy. Hlasovanie č. 3
26.11.2019
13:42:43
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Hlasovanie č. 4
26.11.2019
13:43:28
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 5
26.11.2019
13:44:15
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fica Hlasovanie č. 6
26.11.2019
13:45:04
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Muňka. Hlasovanie č. 7
26.11.2019
13:46:47
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Slobodu. Hlasovanie č. 8
26.11.2019
13:47:49
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Valockého. Hlasovanie č. 9
26.11.2019
13:48:39
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Remišovej. Hlasovanie č. 10
26.11.2019
13:49:33
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Marosza. Hlasovanie č. 11
26.11.2019
13:50:26
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 12
26.11.2019
13:54:29
13 Hlasovanie o programe 53. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 13
26.11.2019
14:04:56
14 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
26.11.2019
14:10:37
15 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
26.11.2019
14:12:55
16 1820 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 16
26.11.2019
17:08:43
17 1764 Zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1764) - tretie čítanie Hlasovanie o pripomienkach 1 a 2 prezidentky Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 17
26.11.2019
17:09:50
18 1764 Zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1764) - tretie čítanie Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 18
26.11.2019
17:11:13
19 1788 Zákon zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1788) - tretie čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 19
26.11.2019
17:12:15
20 1788 Zákon zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1788) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 20
26.11.2019
17:13:47
21 1789 Zákon zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1789) - tretie čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 8 prezidentky Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 21
26.11.2019
17:14:45
22 1789 Zákon zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1789) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 22
26.11.2019
17:16:07
23 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Pašku. Hlasovanie č. 23
26.11.2019
17:17:17
24 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Bernaťáka. Hlasovanie č. 24
27.11.2019
11:07:17
25 1682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 25
27.11.2019
11:08:05
26 1682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 26
27.11.2019
11:09:11
27 1682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 27
27.11.2019
11:14:45
28 1614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 28
27.11.2019
11:15:32
29 1614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1až 42 a 44 až 60. Hlasovanie č. 29
27.11.2019
11:16:21
30 1614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 43. Hlasovanie č. 30
27.11.2019
11:17:15
31 1614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zemanová, body 1 a 4. Hlasovanie č. 31
27.11.2019
11:17:53
32 1614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zemanová, bod 3. Hlasovanie č. 32
27.11.2019
11:18:33
33 1614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kondrót. Hlasovanie č. 33
27.11.2019
11:19:16
34 1614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 34
27.11.2019
11:20:11
35 1614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
27.11.2019
11:21:26
36 1684 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 36
27.11.2019
11:22:07
37 1684 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z informácie - body 1 až 12. Hlasovanie č. 37
27.11.2019
11:22:48
38 1684 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Baška. Hlasovanie č. 38
27.11.2019
11:23:34
39 1684 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 39
27.11.2019
11:24:32
40 1684 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40
27.11.2019
11:26:08
41 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 41
27.11.2019
11:26:53
42 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 9, 11, 12, 13 a 15. Hlasovanie č. 42
27.11.2019
11:27:35
43 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 10. Hlasovanie č. 43
27.11.2019
11:28:16
44 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 14. Hlasovanie č. 44
27.11.2019
11:29:04
45 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Fecka. Hlasovanie č. 45
27.11.2019
11:29:40
46 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Fecko, body 2 a 3. Hlasovanie č. 46
27.11.2019
11:30:16
47 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zemanová. Hlasovanie č. 47
27.11.2019
11:31:01
48 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 48
27.11.2019
11:31:59
49 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 49
27.11.2019
11:33:10
50 1753 Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1753). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.