Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
15.10.2019
13:09:30
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
15.10.2019
13:12:22
2 1488 Hlasovanie o tom, aby mohla k tlači 1488 vystúpiť prvá námestníčka generálneho prokurátora SR V. Kováčiková v Národnej rade Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 2
15.10.2019
13:25:01
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Remišovej. Hlasovanie č. 3
15.10.2019
13:25:55
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Remišovej. Hlasovanie č. 4
15.10.2019
13:26:56
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Petrík. Hlasovanie č. 5
15.10.2019
13:27:40
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Petrík. Hlasovanie č. 6
15.10.2019
13:28:23
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Sopko. Hlasovanie č. 7
15.10.2019
13:29:09
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. V. Baláž. Hlasovanie č. 8
15.10.2019
13:30:01
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Cséfalvayová. Hlasovanie č. 9
15.10.2019
13:30:58
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Bastrnák. Hlasovanie č. 10
15.10.2019
13:32:05
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Marosz. Hlasovanie č. 11
15.10.2019
13:33:24
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Matovič, 2 body. Hlasovanie č. 12
15.10.2019
13:34:09
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Matovič. Hlasovanie č. 13
15.10.2019
13:34:52
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 3. návrh posl. Matovič. Hlasovanie č. 14
15.10.2019
13:35:52
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Dostál. Hlasovanie č. 15
15.10.2019
13:36:37
16 Hlasovanie o programe 51. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 16
15.10.2019
17:04:09
17 1737 Zákon z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1737) - tretie čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 a 2 prezidentky Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 17
15.10.2019
17:05:07
18 1737 Zákon z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1737) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 18
15.10.2019
17:06:23
19 1593 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 1593) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 19
15.10.2019
17:07:07
20 1593 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 1593) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 14. Hlasovanie č. 20
15.10.2019
17:07:44
21 1593 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 1593) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galek. Hlasovanie č. 21
15.10.2019
17:08:29
22 1593 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 1593) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 22
15.10.2019
17:09:14
23 1593 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 1593) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 23
15.10.2019
17:10:24
24 1594 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1594) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 10. Hlasovanie č. 24
15.10.2019
17:11:04
25 1594 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1594) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 25
15.10.2019
17:11:51
26 1594 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1594) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 26
15.10.2019
17:12:43
27 1595 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1595) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 10. Hlasovanie č. 27
15.10.2019
17:13:20
28 1595 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1595) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 28
15.10.2019
17:14:05
29 1595 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1595) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
15.10.2019
17:15:07
30 1596 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1596) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 30
15.10.2019
17:15:51
31 1596 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1596) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
15.10.2019
17:16:38
32 1596 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1596) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
15.10.2019
17:17:45
33 1511 Vládny návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1511) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Zemanová a Fecko - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 33
15.10.2019
17:18:25
34 1511 Vládny návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1511) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
15.10.2019
17:19:34
35 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
15.10.2019
17:20:45
36 1683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
15.10.2019
17:21:54
37 1520 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1520) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 37
15.10.2019
17:22:54
38 1520 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1520) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 38
15.10.2019
17:23:42
39 1520 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1520) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 39
15.10.2019
17:24:47
40 1616 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (tlač 1616) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 40
15.10.2019
17:25:30
41 1616 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (tlač 1616) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 41
15.10.2019
17:26:20
42 1616 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (tlač 1616) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
15.10.2019
17:27:17
43 1671 Návrh na vyhlásenie obce Nesvady za mesto (tlač 1671). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 43
15.10.2019
17:28:57
44 1682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
15.10.2019
17:30:00
45 1682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
15.10.2019
17:31:17
46 1741 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (tlač 1741). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 46
16.10.2019
11:04:01
47 1597 Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 47
16.10.2019
11:04:39
48 1597 Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 48
16.10.2019
11:05:22
49 1597 Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 49
16.10.2019
11:06:38
50 1617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1617) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.