Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
21 26.6.2013
17:32:22
135 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 135
21 26.6.2013
17:33:14
136 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 136
23 13.9.2013
11:21:26
181 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1, 3 až 7, 11, 12, 15 až 30. Hlasovanie č. 181
23 13.9.2013
11:22:11
182 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 8 až 10, 13, 14 a 31. Hlasovanie č. 182
23 13.9.2013
11:22:47
183 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 183
23 13.9.2013
11:23:22
184 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 184
23 13.9.2013
11:24:02
185 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jana Žitňanská. Hlasovanie č. 185
23 13.9.2013
11:24:39
186 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hraško. Hlasovanie č. 186
23 13.9.2013
11:25:11
187 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 187
23 13.9.2013
11:25:53
188 583 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 188

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.