Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
54 30.9.2015
17:28:21
297 1688 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ABRHANA a Mariána RADOŠOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1688) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 297

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.