Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
44 9.12.2014
11:12:25
177 1222 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 177
44 9.12.2014
11:13:28
178 1222 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 178
48 17.3.2015
17:07:44
140 1222 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia listom zo 6. februára 2015 požiadali o zaradenie svojho návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze NR SR so začiatkom 10. marca 2015.) (tlač 1222) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch z informácie - body 1 až 3. Hlasovanie č. 140
48 17.3.2015
17:08:18
141 1222 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia listom zo 6. februára 2015 požiadali o zaradenie svojho návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze NR SR so začiatkom 10. marca 2015.) (tlač 1222) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 141
48 17.3.2015
17:09:04
142 1222 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia listom zo 6. februára 2015 požiadali o zaradenie svojho návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze NR SR so začiatkom 10. marca 2015.) (tlač 1222) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 142

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.