Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
16.9.2015
13:04:48
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
16.9.2015
13:16:01
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kollára. Hlasovanie č. 2
16.9.2015
13:16:46
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Hlasovanie č. 3
16.9.2015
13:17:32
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 4
16.9.2015
13:18:17
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mičovského. Hlasovanie č. 5
16.9.2015
13:19:05
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 6
16.9.2015
13:19:50
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Simona. Hlasovanie č. 7
16.9.2015
13:20:34
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Gála. Hlasovanie č. 8
16.9.2015
13:21:42
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 54. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Káduca. Hlasovanie č. 9
16.9.2015
13:22:52
10 Hlasovanie o programe 54. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 10
16.9.2015
13:25:31
11 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR Pellegriniho. Hlasovanie č. 11
16.9.2015
13:27:20
12 1555 Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2014 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike (tlač 1555). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
16.9.2015
13:28:22
13 1555 Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2014 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike (tlač 1555). Hlasovanie o návrhu uznesenia podaním posl. Lipšicom. Hlasovanie č. 13
17.9.2015
17:06:34
14 Informácia o aktuálnej situácii riešenia migračnej krízy v Európskej únii. Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré navrhol posl. Viskupič. Hlasovanie č. 14
17.9.2015
17:07:11
15 Informácia o aktuálnej situácii riešenia migračnej krízy v Európskej únii. Hlasovanie o návrhu posl. Šebeja na doplnenie uznesenia, ktoré navrhol posl. Blaha. Hlasovanie č. 15
17.9.2015
17:07:48
16 Informácia o aktuálnej situácii riešenia migračnej krízy v Európskej únii. Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré navrhol posl. Blaha. Hlasovanie č. 16
17.9.2015
17:09:01
17 1656 Zákon z 3. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1656) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 6 z prvej skupiny prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 17
17.9.2015
17:09:36
18 1656 Zákon z 3. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1656) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 4 z druhej skupiny prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 18
17.9.2015
17:10:34
19 1656 Zákon z 3. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1656) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 19
18.9.2015
11:03:44
20 1648 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1648) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
18.9.2015
11:04:46
21 1648 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1648) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
18.9.2015
11:05:54
22 1706 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1706) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
18.9.2015
11:06:53
23 1706 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1706) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
18.9.2015
11:07:45
24 1707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1707) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
18.9.2015
11:08:50
25 1707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1707) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
18.9.2015
11:09:45
26 1708 Vládny návrh zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1708) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
18.9.2015
11:10:44
27 1708 Vládny návrh zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1708) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
18.9.2015
11:12:34
28 1582 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1582) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 28
18.9.2015
11:13:36
29 1567 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1567) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 12, 14 - 22 a 25. Hlasovanie č. 29
18.9.2015
11:14:10
30 1567 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1567) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 13, 23 a 24. Hlasovanie č. 30
18.9.2015
11:14:45
31 1567 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1567) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
18.9.2015
11:15:23
32 1567 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1567) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
18.9.2015
11:16:16
33 1633 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1633) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
18.9.2015
11:17:12
34 1633 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1633) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
18.9.2015
11:18:06
35 1695 Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1695) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
18.9.2015
11:19:01
36 1695 Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1695) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
18.9.2015
11:19:55
37 1696 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. (tlač 1696) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
18.9.2015
11:20:51
38 1696 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. (tlač 1696) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
18.9.2015
11:21:50
39 1644 tlač Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1644) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
18.9.2015
11:22:46
40 1644 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1644) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
18.9.2015
11:24:01
41 1645 Vládny návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (tlač 1645) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
18.9.2015
11:25:19
42 1645 Vládny návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (tlač 1645) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
18.9.2015
11:26:17
43 1690 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1690) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
18.9.2015
11:27:12
44 1690 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1690) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
18.9.2015
11:28:09
45 1691 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 1691) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
18.9.2015
11:29:03
46 1691 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 1691) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 46
22.9.2015
11:04:13
47 1694 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1694) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
22.9.2015
11:05:11
48 1694 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1694) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
22.9.2015
11:06:10
49 1704 Vládny návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
22.9.2015
11:07:10
50 1704 Vládny návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 50
12345678

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.