Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
10.3.2015
13:04:53
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
10.3.2015
13:14:45
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Lipšica. Hlasovanie č. 2
10.3.2015
13:15:33
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Hlasovanie č. 3
10.3.2015
13:16:17
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kollára. Hlasovanie č. 4
10.3.2015
13:17:15
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 5
10.3.2015
13:17:55
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Érseka. Hlasovanie č. 6
10.3.2015
13:19:02
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 7
10.3.2015
13:19:57
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Chrena. Hlasovanie č. 8
10.3.2015
13:21:48
9 Hlasovanie o programe 48. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 9
10.3.2015
13:30:29
10 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 10
10.3.2015
13:57:29
11 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dzurindu, predložiť písomnú informáciu týkajúcej sa Gabčíkova. Hlasovanie č. 11
10.3.2015
14:00:29
12 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Viskupiča. Hlasovanie č. 12
10.3.2015
14:02:25
13 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Kadúca. Hlasovanie č. 13
11.3.2015
11:08:27
14 1465 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1465). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
11.3.2015
11:10:48
15 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 15
11.3.2015
11:11:52
16 1460 Zákon z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1460) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 16
11.3.2015
11:13:07
17 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
11.3.2015
11:14:11
18 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
11.3.2015
11:15:24
19 1423 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1423) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
11.3.2015
11:16:27
20 1423 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1423) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
11.3.2015
11:17:53
21 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa dnes o 17.00 hod. nehlasovalo. Hlasovanie č. 21
12.3.2015
11:04:04
22 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Fronca a Osuského - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 22
12.3.2015
11:04:53
23 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 38. Hlasovanie č. 23
12.3.2015
11:05:50
24 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - 1. Návrh posl. Fronc, čl. 1, §31, odsek 2 . Hlasovanie č. 24
12.3.2015
11:06:26
25 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - 2. Návrh posl. Fronc, §3 . Hlasovanie č. 25
12.3.2015
11:07:12
26 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Poliačik, body 1 a 2. Hlasovanie č. 26
12.3.2015
11:07:50
27 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Poliačik, bod 3. Hlasovanie č. 27
12.3.2015
11:08:46
28 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Poliačik, body 5, 6 a 7. Hlasovanie č. 28
12.3.2015
11:09:23
29 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Poliačik, bod 8. Hlasovanie č. 29
12.3.2015
11:10:06
30 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jurzyca. Hlasovanie č. 30
12.3.2015
11:10:45
31 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý. Hlasovanie č. 31
12.3.2015
11:11:19
32 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Brixi. Hlasovanie č. 32
12.3.2015
11:12:11
33 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - 1. návrh posl. Blanár. Hlasovanie č. 33
12.3.2015
11:12:50
34 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - 2. návrh posl. Blanár. Hlasovanie č. 34
12.3.2015
11:13:29
35 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
12.3.2015
11:14:18
36 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
12.3.2015
17:07:53
37 1337 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR Pellegriniho, aby sa hlasovalo o tlači 1337 v utorok 17. marca. Hlasovanie č. 37
12.3.2015
17:10:09
38 1351 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1351) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7, 9 a 10. Hlasovanie č. 38
12.3.2015
17:11:22
39 1351 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1351) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 8. Hlasovanie č. 39
12.3.2015
17:12:04
40 1351 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1351) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 40
12.3.2015
17:12:57
41 1351 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1351) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 41
12.3.2015
17:14:06
42 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
12.3.2015
17:15:09
43 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
12.3.2015
17:16:36
44 1407 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1407) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
12.3.2015
17:17:35
45 1407 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1407) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
12.3.2015
17:18:36
46 1408 Vládny návrh zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1408) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
12.3.2015
17:19:45
47 1408 Vládny návrh zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1408) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
12.3.2015
17:21:05
48 1425 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1425) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
12.3.2015
17:22:01
49 1425 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1425) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
12.3.2015
17:23:09
50 1426 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1426) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.