Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
27.1.2015
13:06:40
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
27.1.2015
13:24:04
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša a Zajaca. Hlasovanie č. 2
27.1.2015
13:24:50
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 3
27.1.2015
13:25:39
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Lipšica. Hlasovanie č. 4
27.1.2015
13:26:47
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Hlinu. Hlasovanie č. 5
27.1.2015
13:27:40
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kaníka. Hlasovanie č. 6
27.1.2015
13:28:33
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedu Figeľa. Hlasovanie č. 7
27.1.2015
13:29:49
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beblavého. Hlasovanie č. 8
27.1.2015
13:30:38
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Gibalovej. Hlasovanie č. 9
27.1.2015
13:31:28
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 10
27.1.2015
13:32:14
11 Hlasovanie o programe 46. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 11
28.1.2015
11:11:35
12 1330 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1330) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 12
28.1.2015
11:12:33
13 1330 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1330) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 13
28.1.2015
11:13:29
14 1350 Vládny návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1350) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 14
28.1.2015
11:14:23
15 1350 Vládny návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1350) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 15
28.1.2015
11:15:46
16 1290 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. (tlač 1290) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 3 až 14. Hlasovanie č. 16
28.1.2015
11:16:20
17 1290 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. (tlač 1290) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 17
28.1.2015
11:16:55
18 1290 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. (tlač 1290) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 18
28.1.2015
11:17:39
19 1290 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. (tlač 1290) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 19
28.1.2015
11:18:52
20 1387 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 20
28.1.2015
11:20:01
21 1333 Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok (tlač 1333) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kadúca - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 21
28.1.2015
11:20:41
22 1333 Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok (tlač 1333) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
28.1.2015
11:21:21
23 1333 Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok (tlač 1333) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Lipšic, prideliť návrh zákona výboru pre obranu a bezpečnosť. Hlasovanie č. 23
28.1.2015
11:22:13
24 1333 Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok (tlač 1333) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
28.1.2015
11:23:11
25 1334 Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok (tlač 1334) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kadúca - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 25
28.1.2015
11:23:50
26 1334 Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok (tlač 1334) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
28.1.2015
11:25:22
27 1334 Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok (tlač 1334) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
28.1.2015
11:26:19
28 1335 Vládny návrh zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kadúca - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 28
28.1.2015
11:26:55
29 1335 Vládny návrh zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
28.1.2015
11:27:45
30 1335 Vládny návrh zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
28.1.2015
11:29:22
31 1341 Zákon z 2. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopíňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1341) - tretie čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 12 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 31
28.1.2015
11:30:15
32 1341 Zákon z 2. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopíňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1341) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
28.1.2015
17:07:37
33 1340 Zákon z 3. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1340) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky pod bodom 1. Hlasovanie č. 33
28.1.2015
17:08:25
34 1340 Zákon z 3. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1340) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 2 až 5 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 34
28.1.2015
17:08:59
35 1340 Zákon z 3. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1340) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 6 až 8 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 35
28.1.2015
17:09:49
36 1340 Zákon z 3. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1340) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
28.1.2015
17:10:59
37 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
28.1.2015
17:12:06
38 1363 Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
28.1.2015
17:13:24
39 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 39
28.1.2015
17:14:01
40 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1285) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 40
28.1.2015
17:14:54
41 1285 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1285) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 41
28.1.2015
17:16:18
42 1336 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (tlač 1336) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 42
28.1.2015
17:18:03
43 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pellegriniho na zaradenie nových bodov pod tlačou 1394 a 1395 do programu 46. schôdze. Hlasovanie č. 43
28.1.2015
17:19:22
44 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pellegriniho na zmenu programu 46. schôdze NR SR, aby body 13 a 16 boli prerokované dňa 4. februára 2015. Hlasovanie č. 44
28.1.2015
17:20:25
45 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pellegriniho na zmenu programu 46. schôdze NR SR, aby body 17 a 19 boli prerokované dňa 5. februára 2015. Hlasovanie č. 45
29.1.2015
12:00:15
46 1394 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1394). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 46
29.1.2015
12:01:13
47 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby bolo 1. čítanie o tlači 1395 dnes o 15. 00 hod. Hlasovanie č. 47
3.2.2015
11:08:45
48 1395 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1395) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
3.2.2015
11:09:45
49 1395 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1395) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
3.2.2015
11:10:46
50 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR Pellegriniho. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.