Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
9.9.2014
13:08:12
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
9.9.2014
13:30:23
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša. Hlasovanie č. 2
9.9.2014
13:31:20
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh predsedu NR SR Pašku . Hlasovanie č. 3
9.9.2014
13:33:18
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Chrena. Hlasovanie č. 4
9.9.2014
13:33:56
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedníčky NR SR Jurinovej. Hlasovanie č. 5
9.9.2014
13:34:45
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 6
9.9.2014
13:35:32
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 7
9.9.2014
13:36:27
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mezenskej. Hlasovanie č. 8
9.9.2014
13:37:59
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Zajaca. Hlasovanie č. 9
9.9.2014
13:38:44
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 10
9.9.2014
13:39:25
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 11
9.9.2014
13:40:41
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Fronca. Hlasovanie č. 12
9.9.2014
13:41:11
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Fronca. Hlasovanie č. 13
9.9.2014
13:44:07
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedníčky NR SR Laššákovej. Hlasovanie č. 14
9.9.2014
13:44:53
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Hlasovanie č. 15
9.9.2014
13:45:33
16 Hlasovanie o programe 37. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 16
9.9.2014
17:10:47
17 1115 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1115). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 17
9.9.2014
17:22:31
18 Hlasovanie o návrhu podpredsedu NR SR Figeľa o zaradení tlače 1099, 1138, 1158, 1101, 1095, 1104, 1151, 1154, 1155, 1157 do programu 37. schôdze. Hlasovanie č. 18
10.9.2014
11:06:24
19 Hlasovanie o návrhu posl. Bugára na zaradení tlače 1099, 1138, 1158, 1101, 1095, 1104, 1151, 1154, 1155, 1157 do programu 37. schôdze. Hlasovanie č. 19
10.9.2014
11:07:55
20 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 20
10.9.2014
11:27:06
21 1116 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1116) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
10.9.2014
11:27:57
22 1116 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1116) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
10.9.2014
11:31:57
23 1172 Návrh na odvolanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvoleného Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1172). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba vykonala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 23
10.9.2014
11:49:00
24 1172 Návrh na odvolanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvoleného Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1172).
10.9.2014
17:04:53
25 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na doplnenie programu 37. schôdze. Hlasovanie č. 25
10.9.2014
17:06:28
26 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 37. schôdze s tým, že body 26 až 32 budú prerokpované 16.9.2014. Hlasovanie č. 26
10.9.2014
17:07:20
27 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 37. schôdze s tým, že body 35 až 39 budú prerokpované 19.9.2014. Hlasovanie č. 27
10.9.2014
17:08:33
28 1117 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (tlač 1117) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
10.9.2014
17:09:25
29 1117 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (tlač 1117) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
10.9.2014
17:10:04
30 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
10.9.2014
17:10:40
31 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
10.9.2014
17:11:42
32 1119 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1119) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
10.9.2014
17:12:37
33 1119 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1119) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
10.9.2014
17:13:33
34 1120 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
10.9.2014
17:14:30
35 1120 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1120) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
10.9.2014
17:15:21
36 1133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1133) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
10.9.2014
17:16:10
37 1133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1133) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
10.9.2014
17:17:02
38 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
10.9.2014
17:18:08
39 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
10.9.2014
17:19:26
40 1110 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1110) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Viskupiča - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 40
10.9.2014
17:20:01
41 1110 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1110) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
10.9.2014
17:20:56
42 1110 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1110) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
10.9.2014
17:21:52
43 1114 Vládny návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1114) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
10.9.2014
17:22:35
44 1114 Vládny návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1114) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
10.9.2014
17:23:35
45 1038 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Hlasovanie č. 45
10.9.2014
17:24:08
46 1038 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 46
10.9.2014
17:24:43
47 1038 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 47
10.9.2014
17:25:29
48 1085 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1085) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
10.9.2014
17:26:23
49 1085 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1085) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
10.9.2014
17:27:10
50 1109 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 1109) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.