Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
28.1.2014
13:00:44
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
28.1.2014
13:36:00
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Hlasovanie č. 2
28.1.2014
13:37:19
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša. Hlasovanie č. 3
28.1.2014
13:37:57
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Laššákovej. Hlasovanie č. 4
28.1.2014
13:38:38
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Miškova. Hlasovanie č. 5
28.1.2014
13:39:16
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Jurinovej. Hlasovanie č. 6
28.1.2014
13:39:57
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 7
28.1.2014
13:41:17
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. L. Žitňanskej. Hlasovanie č. 8
28.1.2014
13:41:53
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 9
28.1.2014
13:43:25
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Simona. Hlasovanie č. 10
28.1.2014
13:44:42
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štefanca. Hlasovanie č. 11
28.1.2014
13:45:15
12 Hlasovanie o programe 29. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 12
28.1.2014
13:52:51
13 859 Návrh na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentom zhromaždení NATO (tlač 859). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 13
28.1.2014
13:53:29
14 867 Návrh na zmenu v zložení overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 867). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
28.1.2014
17:03:40
15 835 Vládny návrh zákona o krátkodobom nájme bytu (tlač 835) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
28.1.2014
17:04:40
16 835 Vládny návrh zákona o krátkodobom nájme bytu (tlač 835) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
28.1.2014
17:06:04
17 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
28.1.2014
17:07:15
18 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
28.1.2014
17:08:09
19 816 Návrh vlády na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 816). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 19
28.1.2014
17:09:23
20 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 20
28.1.2014
17:10:06
21 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 23. Hlasovanie č. 21
28.1.2014
17:10:43
22 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 24. Hlasovanie č. 22
28.1.2014
17:11:23
23 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kolesík. Hlasovanie č. 23
28.1.2014
17:11:55
24 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hlina. Hlasovanie č. 24
28.1.2014
17:12:36
25 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 25
28.1.2014
17:13:17
26 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 26
28.1.2014
17:14:18
27 827 Návrh vlády na prvú voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (tlač 827). Hlasovanie o tom, aby sa voľba uskutočnila tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 27
28.1.2014
17:15:42
28 757 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 28
28.1.2014
17:16:23
29 757 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1, 4 a 5. Hlasovanie č. 29
28.1.2014
17:17:01
30 757 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 30
28.1.2014
17:17:39
31 757 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. Hlasovanie č. 31
28.1.2014
17:18:17
32 757 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 32
28.1.2014
17:18:57
33 757 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Fecko a posl. Huba. Hlasovanie č. 33
28.1.2014
17:19:36
34 757 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 34
28.1.2014
17:20:43
35 757 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
29.1.2014
11:03:00
36 Hlasovanie zrušené. Hlasovanie č. 36
29.1.2014
11:03:43
37 776 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 37
29.1.2014
11:04:19
38 776 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1 - 9. Hlasovanie č. 38
29.1.2014
11:04:54
39 776 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Chren Hlasovanie č. 39
29.1.2014
11:05:29
40 776 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 40
29.1.2014
11:06:06
41 776 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 41
29.1.2014
11:06:56
42 833 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 833) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
29.1.2014
11:07:59
43 833 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 833) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
29.1.2014
11:09:14
44 760 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 760) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1 - 3. Hlasovanie č. 44
29.1.2014
11:10:02
45 760 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 760) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 45
29.1.2014
11:10:42
46 760 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 760) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 46
29.1.2014
11:11:49
47 777 Vládny návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (tlač 777) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1 - 12. Hlasovanie č. 47
29.1.2014
11:12:31
48 777 Vládny návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (tlač 777) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 48
29.1.2014
11:13:13
49 777 Vládny návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (tlač 777) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 49
30.1.2014
17:09:57
50 Hlasovanie o procedurálnom návrhu na zmenu rokovania 29. schôdze. Hlasovanie č. 50
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.