Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
26.11.2013
13:03:53
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
26.11.2013
13:15:55
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Vašeška. Hlasovanie č. 2
26.11.2013
13:16:35
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Jozef Mikloško. Hlasovanie č. 3
26.11.2013
13:17:16
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Lipšic. Hlasovanie č. 4
26.11.2013
13:17:54
5 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 5
26.11.2013
13:18:25
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Hlina. Hlasovanie č. 6
26.11.2013
13:19:06
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Huba - 1. návrh. Hlasovanie č. 7
26.11.2013
13:19:44
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Huba - 2. návrh. Hlasovanie č. 8
26.11.2013
13:20:25
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Simon - 1. návrh. Hlasovanie č. 9
26.11.2013
13:21:01
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Simon - 2. návrh. Hlasovanie č. 10
26.11.2013
13:21:42
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Simon - 3. návrh. Hlasovanie č. 11
26.11.2013
13:22:26
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Mezenská. Hlasovanie č. 12
26.11.2013
13:23:04
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Mičovský. Hlasovanie č. 13
26.11.2013
13:23:44
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Zajac. Hlasovanie č. 14
26.11.2013
13:24:26
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podala posl. Lucia Žitňanská. Hlasovanie č. 15
26.11.2013
13:24:57
16 Hlasovanie o návrhu programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 16
26.11.2013
13:27:37
17 810 Návrh na voľbu poslanca za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 810). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 17
26.11.2013
13:47:15
18 780 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 18
26.11.2013
17:04:58
19 781 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 781) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
26.11.2013
17:05:58
20 781 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 781) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
26.11.2013
17:07:05
21 812 Zákon z 29. októbra 2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 812) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 21
26.11.2013
17:08:14
22 812 Zákon z 29. októbra 2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 812) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákona ako o celku. Hlasovanie č. 22
27.11.2013
11:04:31
23 727 Vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 11. Hlasovanie č. 23
27.11.2013
11:05:11
24 727 Vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Choma. Hlasovanie č. 24
27.11.2013
11:05:48
25 727 Vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 25
27.11.2013
11:06:34
26 727 Vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 26
27.11.2013
11:07:37
27 813 Zákon z 29. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 813) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 27
27.11.2013
11:08:27
28 813 Zákon z 29. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 813) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 28
27.11.2013
11:09:39
29 725 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 725) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 5. Hlasovanie č. 29
27.11.2013
11:10:16
30 725 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 725) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gál. Hlasovanie č. 30
27.11.2013
11:10:48
31 725 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 725) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zajac. Hlasovanie č. 31
27.11.2013
11:11:26
32 725 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 725) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 32
27.11.2013
11:12:03
33 725 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 725) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 33
27.11.2013
11:13:10
34 728 Vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (tlač 728) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 34
27.11.2013
11:13:52
35 728 Vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (tlač 728) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 8. Hlasovanie č. 35
27.11.2013
11:14:28
36 728 Vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (tlač 728) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Poliačik. Hlasovanie č. 36
27.11.2013
11:15:07
37 728 Vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (tlač 728) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 37
27.11.2013
11:15:42
38 728 Vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (tlač 728) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 38
27.11.2013
11:17:38
39 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Sólymosa. Hlasovanie č. 39
27.11.2013
17:08:20
40 723 Vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 - 7, 9 - 16, 18, 20 - 31. Hlasovanie č. 40
27.11.2013
17:08:58
41 723 Vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 8, 17 a 19. Hlasovanie č. 41
27.11.2013
17:09:36
42 723 Vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kolesík. Hlasovanie č. 42
27.11.2013
17:10:16
43 723 Vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 43
27.11.2013
17:10:55
44 723 Vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 44
27.11.2013
17:12:03
45 722 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 722) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 19. Hlasovanie č. 45
27.11.2013
17:13:20
46 722 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 722) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 46
27.11.2013
17:13:58
47 722 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 722) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 47
27.11.2013
17:14:56
48 715 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 715) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 48
27.11.2013
17:15:37
49 715 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 715) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 9. Hlasovanie č. 49
27.11.2013
17:16:16
50 715 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 715) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Brocka. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.