Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
3.9.2013
13:02:23
2 Prezentácia Hlasovanie č. 2
3.9.2013
13:16:07
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša. Hlasovanie č. 3
3.9.2013
13:16:46
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Štefanec, 1. návrh. Hlasovanie č. 4
3.9.2013
13:17:25
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Štefanec, 2. návrh. Hlasovanie č. 5
3.9.2013
13:18:07
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Lipšic, 1. návrh. Hlasovanie č. 6
3.9.2013
13:18:53
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Lipšic, 2. návrh. Hlasovanie č. 7
3.9.2013
13:20:14
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Lipšic, 3. návrh. Hlasovanie č. 8
3.9.2013
13:20:53
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hlina, 2. návrh.. Hlasovanie č. 9
3.9.2013
13:21:44
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Hlasovanie č. 10
3.9.2013
13:22:37
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 11
3.9.2013
13:23:41
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Hlasovanie č. 12
3.9.2013
13:24:19
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Gibalovej. Hlasovanie č. 13
3.9.2013
13:25:03
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mezenskej. Hlasovanie č. 14
3.9.2013
13:25:52
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Kollár, 1. návrh. Hlasovanie č. 15
3.9.2013
13:26:44
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Kollár, 2. návrh. Hlasovanie č. 16
3.9.2013
13:27:44
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Ritomská, 2. návrh. Hlasovanie č. 17
3.9.2013
13:28:29
18 Hlasovanie o programe 23. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 18
3.9.2013
13:31:53
19 Hlasovanie o návrhu posl. Ritomskej, zaradiť nový bod do programu. Hlasovanie č. 19
3.9.2013
13:33:30
20 555 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a Júliusa BROCKU na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 555) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
3.9.2013
13:34:29
21 560 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 560) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
3.9.2013
13:35:24
22 557 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 557) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
3.9.2013
13:36:12
23 562 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 562) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
3.9.2013
13:37:01
24 563 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 563) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
3.9.2013
13:37:47
25 564 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Ivana MIKLOŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (tlač 564) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
3.9.2013
13:38:39
26 566 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 566) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
3.9.2013
13:39:29
27 558 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zsolta SIMONA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 558) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
3.9.2013
13:40:18
28 565 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla FREŠA a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) (tlač 565) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
3.9.2013
13:41:05
29 567 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 567) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
3.9.2013
13:41:59
30 569 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 569) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
3.9.2013
13:42:45
31 571 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 571) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
3.9.2013
13:43:42
32 570 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky GIBALOVEJ a Ivana UHLIARIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 570) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
3.9.2013
13:44:47
33 572 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina CHRENA a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 572) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
3.9.2013
13:45:35
34 573 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 573) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
3.9.2013
13:46:33
35 574 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny MEZENSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
3.9.2013
13:47:34
36 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
3.9.2013
13:48:32
37 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
3.9.2013
13:49:20
38 576 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (tlač 576) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
3.9.2013
13:50:08
39 581 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA a Igora HRAŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (tlač 581) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
3.9.2013
13:51:04
40 584 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny MEZENSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. (tlač 584) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 40
3.9.2013
13:52:00
41 578 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO a Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 578) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
3.9.2013
17:04:08
42 620 Zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 620) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 42
3.9.2013
17:04:57
43 620 Zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 620) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 43
3.9.2013
17:06:07
44 625 Zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 44
3.9.2013
17:06:58
45 625 Zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 45
3.9.2013
17:08:19
46 694 Návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane (tlač 694). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 46
3.9.2013
17:09:14
47 609 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 609) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
3.9.2013
17:10:02
48 609 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 609) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
3.9.2013
17:10:56
49 610 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
3.9.2013
17:12:02
50 610 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 50
3.9.2013
17:12:55
51 611 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (tlač 611) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 51
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.