Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
14.5.2013
13:22:31
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
14.5.2013
13:30:35
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vašečku. Hlasovanie č. 2
14.5.2013
13:31:22
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba, 1. návrh. Hlasovanie č. 3
14.5.2013
13:32:00
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba, 2. návrh. Hlasovanie č. 4
14.5.2013
13:32:36
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba, 3. návrh. Hlasovanie č. 5
14.5.2013
13:33:16
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Érseka. Hlasovanie č. 6
14.5.2013
13:34:05
7 tlaHlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 7
14.5.2013
13:35:02
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 8
14.5.2013
13:35:39
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedu NR SR Figeľa. Hlasovanie č. 9
14.5.2013
13:36:44
10 Hlasovanie o programe 19. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 10
14.5.2013
13:37:37
11 Hlasovanie o prerokovaných bodoch programu bude o 11.00 hod. a 17.00 hod. Hlasovanie č. 11
14.5.2013
17:05:27
12 471 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (tlač 471) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 12
14.5.2013
17:06:36
13 471 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (tlač 471) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 13
14.5.2013
17:07:49
14 476 Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 476) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Hraška - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 14
14.5.2013
17:08:28
15 476 Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 476) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
14.5.2013
17:09:57
16 476 Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 476) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
14.5.2013
17:11:09
17 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Hlasovanie č. 17
14.5.2013
17:11:47
18 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 18
14.5.2013
17:12:34
19 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Osuský, 1. návrh - bod 1. Hlasovanie č. 19
14.5.2013
17:13:15
20 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Osuský, 1. návrh - bod 2. Hlasovanie č. 20
14.5.2013
17:13:50
21 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Osuský, 1. návrh - bod 3. Hlasovanie č. 21
14.5.2013
17:14:32
22 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Osuský, 1. návrh - bod 4. Hlasovanie č. 22
14.5.2013
17:15:11
23 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Osuský, 2. návrh. Hlasovanie č. 23
14.5.2013
17:15:59
24 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 24
14.5.2013
17:17:36
25 458 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (tlač 458) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
14.5.2013
17:18:31
26 458 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (tlač 458) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
14.5.2013
17:19:29
27 480 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 480) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
14.5.2013
17:20:40
28 480 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 480) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
15.5.2013
11:11:20
29 482 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (tlač 482) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
15.5.2013
11:12:26
30 482 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (tlač 482) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
15.5.2013
11:13:19
31 381 Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 381) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Přidal - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 31
15.5.2013
11:13:59
32 381 Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 381) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 22. Hlasovanie č. 32
15.5.2013
11:14:42
33 381 Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 381) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Droba. Hlasovanie č. 33
15.5.2013
11:15:18
34 381 Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 381) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 34
15.5.2013
11:15:55
35 381 Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 381) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
15.5.2013
11:16:52
36 382 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 382) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 36
15.5.2013
11:17:37
37 382 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 382) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jana Žitňanská, 1. návrh. Hlasovanie č. 37
15.5.2013
11:18:08
38 382 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 382) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jana Žitňanská, 2. návrh. Hlasovanie č. 38
15.5.2013
11:18:40
39 382 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 382) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 39
15.5.2013
11:19:19
40 382 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 382) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40
15.5.2013
11:20:32
41 389 Vládny návrh zákona o stavebných výrobkoch (tlač 389) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 19. Hlasovanie č. 41
15.5.2013
11:21:05
42 389 Vládny návrh zákona o stavebných výrobkoch (tlač 389) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 42
15.5.2013
11:21:41
43 389 Vládny návrh zákona o stavebných výrobkoch (tlač 389) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 43
15.5.2013
11:22:42
44 409 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1969 (CLC PROT 1992) (tlač 409) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 44
15.5.2013
11:23:38
45 410 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND ROT 1992) (tlač 410) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 45
15.5.2013
11:24:32
46 411 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003) a vyhlásením Slovenskej republiky k FUND PROT 2003 (tlač 411) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 46
15.5.2013
11:25:23
47 455 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (tlač 455) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 47
15.5.2013
11:26:17
48 405 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 405) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 48
15.5.2013
11:26:53
49 405 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 405) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 12 a 14 až 40. Hlasovanie č. 49
15.5.2013
11:27:28
50 405 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 405) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 13. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.