Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
27.11.2012
13:03:15
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
27.11.2012
13:11:52
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Kaník, 1. návrh. Hlasovanie č. 2
27.11.2012
13:12:26
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Kaník, 2. návrh. Hlasovanie č. 3
27.11.2012
13:13:13
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beblavého. Hlasovanie č. 4
27.11.2012
13:13:54
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Galka. Hlasovanie č. 5
27.11.2012
13:14:40
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fronca. Hlasovanie č. 6
27.11.2012
13:15:24
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hrušovského. Hlasovanie č. 7
27.11.2012
13:17:01
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mškova. Hlasovanie č. 8
27.11.2012
13:17:38
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedníčky NR SR Jurinovej. Hlasovanie č. 9
27.11.2012
13:18:12
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 10
27.11.2012
13:18:58
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Gála. Hlasovanie č. 11
27.11.2012
13:19:45
12 Hlasovanie o programe 11. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 12
27.11.2012
13:28:37
13 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 13
27.11.2012
13:31:35
14 241 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 241). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
27.11.2012
14:04:16
15 308 Zákon zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 308) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 1 a 2 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 15
27.11.2012
14:05:23
16 308 Zákon zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 308) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 16
27.11.2012
14:06:25
17 325 Zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovensekj republiky (tlač 325) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 17
27.11.2012
14:07:19
18 325 Zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovensekj republiky (tlač 325) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 18
27.11.2012
14:08:11
19 326 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 326). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 19
27.11.2012
14:09:42
20 288 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 288). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 20
27.11.2012
17:07:08
21 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 21
27.11.2012
17:07:56
22 323 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120 /1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 323) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
27.11.2012
17:08:59
23 323 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120 /1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 323) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
27.11.2012
17:10:16
24 289 Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
27.11.2012
17:11:22
25 289 Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
27.11.2012
17:12:59
26 244 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Viliama JASAŇA a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 26
27.11.2012
17:13:41
27 244 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Viliama JASAŇA a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 8 a 10 až 12. Hlasovanie č. 27
27.11.2012
17:14:18
28 244 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Viliama JASAŇA a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9. Hlasovanie č. 28
27.11.2012
17:15:18
29 244 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Viliama JASAŇA a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Gibalovej. Hlasovanie č. 29
27.11.2012
17:15:56
30 244 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Viliama JASAŇA a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - podpredsedníčka NR SR Jurinová. Hlasovanie č. 30
27.11.2012
17:16:35
31 244 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Viliama JASAŇA a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
27.11.2012
17:17:18
32 244 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Viliama JASAŇA a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
27.11.2012
17:18:26
33 230 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 230) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 33
27.11.2012
17:19:08
34 230 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 230) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 34
27.11.2012
17:33:14
35 Hlasovanie o tom, aby sa o tlači 295 a 304 hlasovalo tajne. Hlasovanie č. 35
27.11.2012
18:15:00
36 295 Návrh na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 295).
27.11.2012
18:30:00
37 304 Návrh na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 304).
28.11.2012
11:06:14
38 323 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120 /1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 323) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 4. Hlasovanie č. 38
28.11.2012
11:07:01
39 323 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120 /1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 323) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 39
28.11.2012
11:08:12
40 289 Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 16. Hlasovanie č. 40
28.11.2012
11:08:55
41 289 Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Huba. Hlasovanie č. 41
28.11.2012
11:09:39
42 289 Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mičovský. Hlasovanie č. 42
28.11.2012
11:10:33
43 289 Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 289) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 43
28.11.2012
17:05:39
44 227 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 227) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 44
28.11.2012
17:06:22
45 227 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 227) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 16. Hlasovanie č. 45
28.11.2012
17:06:57
46 227 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 227) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 17. Hlasovanie č. 46
28.11.2012
17:07:39
47 227 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 227) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Nicholsonová, 1. návrh, okrem bodu 2. Hlasovanie č. 47
28.11.2012
17:08:11
48 227 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 227) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Nicholsonová, 2. návrh. Hlasovanie č. 48
28.11.2012
17:08:43
49 227 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 227) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Nicholsonová, 3. návrh Hlasovanie č. 49
28.11.2012
17:09:17
50 227 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 227) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zajac. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.