Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
8 3.11.2010
17:09:09
9 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Žigu - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 9
8 3.11.2010
17:09:57
10 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Lazára - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 10
8 3.11.2010
17:10:47
11 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
8 3.11.2010
17:12:12
12 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
9 15.12.2010
11:34:29
331 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Žigu - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 331
9 15.12.2010
11:35:18
332 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17. Hlasovanie č. 332
9 15.12.2010
11:35:58
333 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. Hlasovanie č. 333
9 15.12.2010
11:36:57
334 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 334
9 15.12.2010
11:37:47
335 145 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 335

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.