Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
7.9.2010
13:12:36
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
7.9.2010
13:13:28
3 Prezentácia. Hlasovanie č. 3
7.9.2010
13:31:48
4 Prezentácia. Hlasovanie č. 4
7.9.2010
13:43:08
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). Návrh, ktorý podal posl. Rafaj. Hlasovanie č. 5
7.9.2010
13:44:36
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). 1. návrh - posl. Zmajkovičová. Hlasovanie č. 6
7.9.2010
13:46:04
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). 2. návrh - posl. Zmajkovičová. Hlasovanie č. 7
7.9.2010
13:52:19
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). 3. návrh - posl. Zmajkovičová. Hlasovanie č. 8
7.9.2010
13:53:06
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). Návrh, ktorý podal posl. Paška. Hlasovanie č. 9
7.9.2010
13:54:03
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie). Návrh, ktorý podal posl. Vážny. Hlasovanie č. 10
7.9.2010
13:54:58
11 Hlasovanie o programe 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie) ako o celku. Hlasovanie č. 11
7.9.2010
14:42:47
12 69 Zákon z 11. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 69) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke č. 1 a č. 2 p. prezidenta Slovenskej republiky Hlasovanie č. 12
7.9.2010
14:44:02
13 69 Zákon z 11. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 69) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 13
7.9.2010
15:26:23
14 62 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 62). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
7.9.2010
15:27:51
15 71 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 71). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
7.9.2010
17:04:35
16 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 16
7.9.2010
17:05:27
17 63 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 63) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
7.9.2010
17:06:23
18 63 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 63) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
7.9.2010
17:07:27
19 72 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 72) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
7.9.2010
17:08:34
20 72 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 72) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
7.9.2010
17:09:56
21 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 51) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
7.9.2010
17:11:10
22 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 51) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
7.9.2010
17:12:30
23 52 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (tlač 52) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
7.9.2010
17:13:30
24 52 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (tlač 52) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
7.9.2010
17:14:38
25 49 Vládny návrh zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 49) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
7.9.2010
17:15:41
26 49 Vládny návrh zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 49) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
7.9.2010
17:16:53
27 50 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov (tlač 50) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
7.9.2010
17:18:04
28 50 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov (tlač 50) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
7.9.2010
17:19:45
29 54 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
7.9.2010
17:21:14
30 54 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
7.9.2010
17:22:38
31 Hlasovanie o požiadavke predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefana Harabína na vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky k tlači 59. Hlasovanie č. 31
7.9.2010
18:29:48
32 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Madeja, aby mohol v Národnej rade Slovenskej republiky vystúpiť predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan Harabín. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 32
8.9.2010
11:06:14
33 59 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 59) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
8.9.2010
11:07:15
34 59 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 59) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
8.9.2010
11:08:42
35 36 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2010 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2010 (tlač 36). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 35
8.9.2010
11:10:02
36 53 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky (tlač 53) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
8.9.2010
11:11:04
37 53 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky (tlač 53) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
8.9.2010
11:12:35
38 26 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (tlač 26) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 38
8.9.2010
11:13:40
39 60 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (tlač 60) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
8.9.2010
11:14:42
40 60 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (tlač 60) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
8.9.2010
11:16:55
41 73 Návrh na určenie ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy a na vyslovenie súhlasu s vyslaním určených ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s plnením úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (tlač 73). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 41
8.9.2010
11:18:09
42 64 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 64) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
8.9.2010
11:19:03
43 64 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 64) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
8.9.2010
11:20:49
44 31 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej (tlač 31) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 44
8.9.2010
11:22:39
45 18 Návrh záverečného účtu verejnej správy slovenskej republiky za rok 2009 (tlač 18). Hlasovanie o návrhu uznesenia zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 45
8.9.2010
11:23:27
46 18 Návrh záverečného účtu verejnej správy slovenskej republiky za rok 2009 (tlač 18). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal posl. Matej. Hlasovanie č. 46
8.9.2010
11:24:33
47 19 Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2009 (tlač 19). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 47
8.9.2010
11:26:11
48 25 Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2009 (tlač 25). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 48
9.9.2010
00:00:00
- 48 Návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie (tlač 48). (Tajné hlasovanie.). Hlasovanie o voľbe člena Rady Slovenskej televízie:
9.9.2010
00:00:00
- 46 Návrh na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 46) - opakovaná voľba. (Tajné hlasovanie.). Hlasovanie o voľbe predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku SR:
9.9.2010
11:04:37
49 44 Ročná účtovná závierka Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2009 (tlač 44). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 49
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.