Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
17.5.2011
13:01:44
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
17.5.2011
13:14:10
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Paška - zaradiť do programu schôdze tlač 357, 353, 356, 369. Hlasovanie č. 2
17.5.2011
13:14:55
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Počiatek - zaradiť do programu tlač 357. Hlasovanie č. 3
17.5.2011
13:15:36
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Faič - zaradiť do programu tlač 353. Hlasovanie č. 4
17.5.2011
13:16:27
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Kažimír - zaradiť do programu tlač 356. Hlasovanie č. 5
17.5.2011
13:17:11
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Matovič - zaradiť do programu tlač 369. Hlasovanie č. 6
17.5.2011
13:18:06
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Vážny - doplniť do programu schôdze nový bod. Hlasovanie č. 7
17.5.2011
13:18:54
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Jahnátek - vypustiť z programu schôdze tlač 286. Hlasovanie č. 8
17.5.2011
13:19:44
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Rafaj - zmeniť poradie prerokovania bodov programu schôdze. Hlasovanie č. 9
17.5.2011
13:20:26
10 Hlasovanie o programe 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 10
17.5.2011
13:23:00
11 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, ktorý podal posl. Jahnátek. Hlasovanie č. 11
17.5.2011
14:01:47
12 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, presunúť bod 8 programu 18. schôdze NR SR na prerokovanie na 18. máj 2011. Hlasovanie č. 12
17.5.2011
14:06:37
13 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, ktorý podal posl. Paška. Hlasovanie č. 13
17.5.2011
17:04:01
14 331 Zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 331) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 14
17.5.2011
17:05:27
15 325 Zákon z 29. marca 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republicky (tlač 325) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - body 1 - 25. Hlasovanie č. 15
17.5.2011
17:06:30
16 325 Zákon z 29. marca 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republicky (tlač 325) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 16
17.5.2011
17:08:11
17 330 Zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 330) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - body 1 - 4. Hlasovanie č. 17
17.5.2011
17:09:13
18 330 Zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 330) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 18
17.5.2011
17:10:36
19 342 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
17.5.2011
17:11:57
20 342 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
17.5.2011
17:13:12
21 345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 345) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
17.5.2011
17:14:31
22 345 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 345) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
17.5.2011
17:15:40
23 327 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 327) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
17.5.2011
17:16:45
24 327 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 327) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
18.5.2011
11:41:22
25 286 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 286) – druhé čítanie. Hlasovanie o tom, aby sa o návrhu zákona tento týždeň nehlasovalo. Hlasovanie č. 25
18.5.2011
11:42:35
26 Hlasovanie o návrhu, aby tlače 284, 375 a 371 boli prerokované v utorok 24. mája 2011. Hlasovanie č. 26
18.5.2011
11:45:33
27 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
19.5.2011
11:35:00
28 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
19.5.2011
11:36:11
29 316 Vládny návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 316) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
19.5.2011
11:36:43
30 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 30
19.5.2011
11:37:14
31 316 Vládny návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 316) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
19.5.2011
11:38:12
32 305 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 305) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
19.5.2011
11:38:56
33 305 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 305) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
19.5.2011
11:39:57
34 317 Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
19.5.2011
11:40:58
35 317 Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
19.5.2011
11:41:52
36 318 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
19.5.2011
11:42:50
37 318 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
19.5.2011
11:44:00
38 323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 323) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
19.5.2011
11:45:05
39 323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 323) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
19.5.2011
11:46:12
40 328 Vládny návrh zákona o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 328) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 40
19.5.2011
11:47:07
41 328 Vládny návrh zákona o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 328) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 41
19.5.2011
11:48:12
42 349 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (tlač 349) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
19.5.2011
11:49:13
43 349 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (tlač 349) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
19.5.2011
11:50:13
44 350 Vládny návrh zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 350) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
19.5.2011
11:51:19
45 350 Vládny návrh zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 350) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
19.5.2011
11:52:21
46 283 Vládny návrh zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 283) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 10. Hlasovanie č. 46
19.5.2011
11:52:57
47 283 Vládny návrh zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 283) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
19.5.2011
11:53:46
48 283 Vládny návrh zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 283) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
19.5.2011
11:54:52
49 295 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách (tlač 295) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 49
19.5.2011
11:55:49
50 296 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách (tlač 296) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.