Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
1.2.2011
13:01:32
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
1.2.2011
13:02:18
2 Prezentácia. Hlasovanie č. 2
1.2.2011
13:04:11
3 Prezentácia. Hlasovanie č. 3
1.2.2011
13:08:52
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh predsedu NR SR Sulíka, aby sa presunul bod 40, tlač 166 na marcovú schôdzu. Hlasovanie č. 4
1.2.2011
13:09:44
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Čaploviča. Hlasovanie č. 5
1.2.2011
13:10:40
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pašku. Hlasovanie č. 6
1.2.2011
13:11:21
7 Hlasovanie o programe 12. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 7
1.2.2011
13:18:53
8 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slavenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 8
1.2.2011
13:37:25
9 Hlasovanie o možnosti vystúpenia v rozprave predsedu NS SR Štefana Harabína. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 9
1.2.2011
13:38:17
10 Hlasovanie o možnosti vystúpenia v rozprave predsedu NS SR Štefana Harabína. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 10
1.2.2011
17:06:04
11 239 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky a overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 239). Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 11
1.2.2011
17:07:05
12 239 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky a overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 239). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
1.2.2011
17:14:25
13 202 Zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 202) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach pod písmenami a, b, c, d, e, f prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 13
1.2.2011
17:15:13
14 202 Zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 202) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke pod písmenom g prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 14
1.2.2011
17:16:10
15 202 Zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 202) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach pod písmenami h, i, j, k prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 15
1.2.2011
17:17:41
16 202 Zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 202) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 16
1.2.2011
17:20:04
17 203 Zákon zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 203) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 17
1.2.2011
17:21:01
18 203 Zákon zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 203) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 2 a 3 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 18
1.2.2011
17:22:16
19 203 Zákon zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 203) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 19
2.2.2011
11:33:21
20 204 tlač Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej repbuliky (tlač 204) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 20
2.2.2011
11:34:11
21 204 Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej repbuliky (tlač 204) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 2, 3, 4 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 21
2.2.2011
11:35:06
22 204 Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej repbuliky (tlač 204) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 22
2.2.2011
11:35:44
23 204 Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej repbuliky (tlač 204) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 23
2.2.2011
11:37:07
24 205 Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade na zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 205) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1, 2, 3, 4, 7 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 24
2.2.2011
11:37:50
25 205 Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade na zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 205) - druhé čítanie. Hlasovanie o 5. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 25
2.2.2011
11:38:32
26 205 tlačZákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade na zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 205) - druhé čítanie. Hlasovanie o 6. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 26
2.2.2011
11:39:35
27 205 Zákon z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade na zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 205) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 27
2.2.2011
11:41:10
28 206 Zákon zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 206) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 12 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 28
2.2.2011
11:42:03
29 206 Zákon zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 206) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 13 a 14 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 29
2.2.2011
11:43:00
30 206 Zákon zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 206) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 30
2.2.2011
11:45:17
31 237 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 237). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 31
2.2.2011
11:46:51
32 210 Vládny návrh zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 210) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
2.2.2011
11:48:09
33 210 Vládny návrh zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 210) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
2.2.2011
11:49:12
34 211 Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 211) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
2.2.2011
11:50:35
35 211 Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 211) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
2.2.2011
11:51:52
36 212 Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212) - prvé čítanie. Hlasovanie, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 36
2.2.2011
11:52:38
37 212 Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
2.2.2011
11:53:46
38 212 Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
2.2.2011
11:55:00
39 213 Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií (tlač 213) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
2.2.2011
11:56:32
40 213 Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií (tlač 213) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
2.2.2011
11:57:46
41 214 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 214) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
2.2.2011
11:58:39
42 214 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 214) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
2.2.2011
11:59:44
43 141 Vládny návrh zákona o položkách s dvojakým použitím (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 40 a 42. Hlasovanie č. 43
2.2.2011
12:00:22
44 141 Vládny návrh zákona o položkách s dvojakým použitím (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod: 41. Hlasovanie č. 44
2.2.2011
12:01:20
45 141 Vládny návrh zákona o položkách s dvojakým použitím (tlač 141) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 45
2.2.2011
12:02:10
46 141 Vládny návrh zákona o položkách s dvojakým použitím (tlač 141) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 46
3.2.2011
11:43:26
47 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Matoviča. Hlasovanie č. 47
3.2.2011
11:47:28
48 238 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 238) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
3.2.2011
11:48:47
49 238 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 238) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
3.2.2011
11:50:13
50 220 Vládny návrh zákona o zrušení Protidrogového fondu (tlač 220) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.