Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
10.5.2005
13:17:23
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
10.5.2005
13:31:42
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Cabaja. Hlasovanie č. 2
10.5.2005
13:32:38
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Cabaja. Hlasovanie č. 3
10.5.2005
13:33:31
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Buriana. Hlasovanie č. 4
10.5.2005
13:34:21
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Mikolaja. Hlasovanie č. 5
10.5.2005
13:35:11
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Hoptu - vypustiť z rokovania tlač 1065. Hlasovanie č. 6
10.5.2005
13:35:51
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Hoptu - vypustiť z rokovania tlač 1047. Hlasovanie č. 7
10.5.2005
13:36:29
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 3. návrhu posl. Hoptu - vypustiť z rokovania tlač 1101. Hlasovanie č. 8
10.5.2005
13:37:18
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Maxona. Hlasovanie č. 9
10.5.2005
13:38:30
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Šulaja. Hlasovanie č. 10
10.5.2005
13:39:20
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Ondriáša. Hlasovanie č. 11
10.5.2005
13:40:33
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Madeja. Hlasovanie č. 12
10.5.2005
13:41:38
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Tóthovej. Hlasovanie č. 13
10.5.2005
13:42:55
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu, ktorý predložil posl. Jarjabek. Hlasovanie č. 14
10.5.2005
13:44:05
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu, ktorý predložil posl. Jarjabek. Hlasovanie č. 15
10.5.2005
13:45:01
16 Hlasovanie o programe 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 16
10.5.2005
13:46:40
17 1165 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1165). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 17
10.5.2005
17:12:28
18 1090 Zákon zo 16. marca 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1090) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta SR - bod 1. Hlasovanie č. 18
10.5.2005
17:13:11
19 1090 Zákon zo 16. marca 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1090) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta SR - bod 2. Hlasovanie č. 19
10.5.2005
17:14:28
20 1090 Zákon zo 16. marca 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1090) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 20
10.5.2005
17:15:55
21 1096 Zákon zo 17. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1096) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 21
10.5.2005
17:17:10
22 1096 Zákon zo 17. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1096) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 22
10.5.2005
17:18:37
23 1097 Zákon zo 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1097) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta - 1. bod. Hlasovanie č. 23
10.5.2005
17:19:20
24 1097 Zákon zo 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1097) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta - 2. bod, I. alternatíva. Hlasovanie č. 24
10.5.2005
17:20:07
25 1097 Zákon zo 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1097) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta - 3. bod. Hlasovanie č. 25
10.5.2005
17:20:44
26 1097 Zákon zo 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1097) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta - 4. bod. Hlasovanie č. 26
10.5.2005
17:22:00
27 1097 Zákon zo 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1097) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 27
10.5.2005
17:26:12
28 1120 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1120). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 28
10.5.2005
17:28:32
29 1087 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1087) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
10.5.2005
17:30:00
30 1087 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1087) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
10.5.2005
17:31:06
31 1098 Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1098) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
10.5.2005
17:32:08
32 1098 Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1098) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
10.5.2005
17:33:16
33 1100 Vládny návrh zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1100) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
10.5.2005
17:34:25
34 1100 Vládny návrh zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1100) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
10.5.2005
17:35:33
35 1095 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1095) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
10.5.2005
17:36:49
36 1095 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1095) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
10.5.2005
17:37:58
37 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1118) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
10.5.2005
17:39:06
38 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1118) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
10.5.2005
17:40:12
39 1091 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. (tlač 1091) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
10.5.2005
17:41:23
40 1091 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. (tlač 1091) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
10.5.2005
17:42:34
41 1108 Vládny návrh zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (tlač 1108) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
10.5.2005
17:43:47
42 1108 Vládny návrh zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (tlač 1108) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
10.5.2005
17:45:08
43 1109 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1109) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
10.5.2005
17:46:16
44 1109 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1109) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
10.5.2005
17:47:41
45 1086 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. (tlač 1086) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Krajčiho - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 45
10.5.2005
17:48:33
46 1086 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. (tlač 1086) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
10.5.2005
17:49:32
47 1086 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. (tlač 1086) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
10.5.2005
17:50:49
48 1092 Vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1092) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Vážneho - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 48
10.5.2005
17:51:41
49 1092 Vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1092) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
10.5.2005
17:52:54
50 1092 Vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1092) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.