Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
11.5.2004
13:14:44
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
11.5.2004
14:13:58
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Fico - 1.návrh (Jadrová elektráreň V1 Jaslovské Bohunice). Hlasovanie č. 2
11.5.2004
14:14:24
3 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 3
11.5.2004
14:15:40
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Fico - 2.návrh (preradenie bodu 12). Hlasovanie č. 4
11.5.2004
14:16:43
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Abelovského. Hlasovanie č. 5
11.5.2004
14:17:41
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pašku - preradiť body 50 až 55 na júnovú schôdzu. Hlasovanie č. 6
11.5.2004
14:18:42
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kozlíka. Hlasovanie č. 7
11.5.2004
14:19:44
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Šulaja. Hlasovanie č. 8
11.5.2004
14:27:35
9 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 9
11.5.2004
16:21:26
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh - posl. Blajsko (ochrana starších ľudí). Hlasovanie č. 10
11.5.2004
16:22:50
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh - posl. Číž: o stave reformy verejnej správy v Slovenskej republike. Hlasovanie č. 11
11.5.2004
16:23:59
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hort - vypustiť z programu schôdze bod 15. Hlasovanie č. 12
11.5.2004
16:24:39
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hort - vypustiť z programu schôdze bod 16. Hlasovanie č. 13
11.5.2004
16:25:23
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hort - vypustiť z programu schôdze bod 17. Hlasovanie č. 14
11.5.2004
16:27:00
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 1. návrh. Hlasovanie č. 15
11.5.2004
16:28:03
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 2. návrh. Hlasovanie č. 16
11.5.2004
16:29:07
17 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 3. návrh. Hlasovanie č. 17
11.5.2004
16:30:20
18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 4. návrh. Hlasovanie č. 18
11.5.2004
16:31:31
19 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 5. návrh. Hlasovanie č. 19
11.5.2004
16:32:36
20 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jarjabek - 6. návrh. Hlasovanie č. 20
11.5.2004
16:33:33
21 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Maxon. Hlasovanie č. 21
11.5.2004
16:34:32
22 Hlasovanie o programe 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 22
11.5.2004
17:02:34
23 663 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 23
11.5.2004
17:10:12
24 683 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 683). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 24
11.5.2004
17:15:15
25 685 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. (tlač 685). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 25
11.5.2004
17:20:49
26 687 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. (tlač 687). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 26
11.5.2004
17:50:14
27 664 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (tlač 664) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
11.5.2004
17:51:17
28 664 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (tlač 664) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
12.5.2004
00:00:00
- 643 Návrh na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. (Tajné hlasovanie.) Hlasovanie o voľbe špeciálneho prokurátora
12.5.2004
11:02:34
29 684 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 684) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
12.5.2004
11:03:43
30 684 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 684) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
12.5.2004
11:05:06
31 686 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.. (tlač 686) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
12.5.2004
11:06:20
32 686 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.. (tlač 686) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
12.5.2004
11:07:29
33 688 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z..(tlač 688) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
12.5.2004
11:08:49
34 688 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z..(tlač 688) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
12.5.2004
11:10:43
35 596 Správa vlády Slovenskej republiky o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov (tlač 596). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 35
12.5.2004
11:11:53
36 677 Návrh na zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a odvolacej komisie podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností (tlač 677). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 36
12.5.2004
11:13:56
37 673 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 673) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
12.5.2004
11:15:19
38 673 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 673) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
12.5.2004
11:16:19
39 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o krokoch zabezpečujúcich vyššiu mieru ochrany územia a občanov Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 39
12.5.2004
11:17:46
40 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 40
12.5.2004
11:18:55
41 613 Vládny návrh zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (tlač 613) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
12.5.2004
11:20:06
42 613 Vládny návrh zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (tlač 613) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
12.5.2004
11:21:26
43 595 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 595) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
12.5.2004
11:22:33
44 595 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 595) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
12.5.2004
11:23:44
45 618 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 618) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
12.5.2004
11:24:53
46 618 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 618) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 46
12.5.2004
11:26:07
47 655 Vládny návrh zákona o Úradnom vestníku Európskej únie (tlač 655) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
12.5.2004
11:27:19
48 655 Vládny návrh zákona o Úradnom vestníku Európskej únie (tlač 655) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
12.5.2004
11:28:29
49 659 Vládny návrh zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 659) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.