Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
36 14.9.2000
09:41:20
100 733 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 100
36 14.9.2000
09:43:04
101 733 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 101
41 31.10.2000
16:54:20
219 733 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733) - druhé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.58 hod. Hlasovanie č. 219
41 31.10.2000
16:55:16
220 733 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733) - druhé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 15.59 hod. Hlasovanie č. 220
41 31.10.2000
16:56:10
221 733 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 221
41 31.10.2000
16:57:10
222 733 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým NR SR požiadala vládu o predloženie zákona o komorách. Hlasovanie č. 222

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.