Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
60 31.5.2002
11:59:09
485 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 485
60 31.5.2002
12:00:00
486 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 486
60 31.5.2002
12:01:11
487 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 487
61 10.7.2002
17:44:24
602 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl.Klemensa - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 602
61 10.7.2002
17:45:28
603 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 603
61 10.7.2002
17:46:35
604 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Slafkovský, 1. návrh. Hlasovanie č. 604
61 10.7.2002
17:47:40
605 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Slafkovský, 2. návrh. Hlasovanie č. 605
61 10.7.2002
17:48:40
606 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 606
61 10.7.2002
17:49:52
607 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 607
61 11.7.2002
11:42:52
624 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 624
61 11.7.2002
11:44:18
625 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 625
61 11.7.2002
11:45:00
626 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu aby sa hlasovalo bez použitia technického zariadenia (skrutátormi). NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 626
61 12.7.2002
11:36:11
639 1502 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 639

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.