Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
19.8.2002
16:10:13
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
19.8.2002
16:15:41
2 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Slafkovského, abo bola do programu 63. schôdze zaradená tlač 1502. Hlasovanie č. 2
19.8.2002
16:16:33
3 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 3
19.8.2002
16:18:27
4 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Budaja zaradiť do programu 63. schôdze bod "Odvolanie ústredného riaditeľa STV". Hlasovanie č. 4
19.8.2002
16:19:45
5 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Jarjabka, zabezpečiť priamy prenos STV z rokovania 63. schôdze. Hlasovanie č. 5
19.8.2002
16:20:38
6 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Jarjabka, zabezpečiť televízny záznam STV z rokovania 63. schôdze. Hlasovanie č. 6
19.8.2002
16:21:29
7 Hlasovanie o programe 63. schôdze ako o celku. Hlasovanie č. 7
19.8.2002
16:22:39
8 Hlasovanie o návrhu, aby sa dnes rokovalo aj po 19.00 hod až do skončenia programu 63. schôdze. Hlasovanie č. 8
19.8.2002
16:26:13
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa o všetkých prerokovaných bodoch programu hlasovalo spoločne. Hlasovanie č. 9
19.8.2002
21:55:18
10 1640 Zákon z 19. júna 2002 o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1640) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 10
19.8.2002
21:56:28
11 1640 Zákon z 19. júna 2002 o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1640) - druhé čítanie. Hlasovanie o 2. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 11
19.8.2002
21:57:29
12 1640 Zákon z 19. júna 2002 o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1640) - druhé čítanie. Hlasovanie o 3. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 12
19.8.2002
21:58:24
13 1640 Zákon z 19. júna 2002 o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1640) - druhé čítanie. Hlasovanie o 5. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 13
19.8.2002
21:59:22
14 1640 Zákon z 19. júna 2002 o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1640) - druhé čítanie. Hlasovanie o 4. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 14
19.8.2002
22:00:17
15 1640 Zákon z 19. júna 2002 o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1640) - druhé čítanie. Hlasovanie o 6. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 15
19.8.2002
22:02:06
16 1640 Zákon z 19. júna 2002 o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1640) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 16
19.8.2002
22:04:56
17 1641 Zákon z 20. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1641) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 17
19.8.2002
22:06:57
18 1642 Zákon z 19. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1642) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 18
19.8.2002
22:07:53
19 1642 Zákon z 19. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1642) - druhé čítanie. Hlasovanie o 2. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 19
19.8.2002
22:09:12
20 1642 Zákon z 19. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1642) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 20
19.8.2002
22:10:58
21 1647 Zákon z 25. júna 2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1647) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 21
19.8.2002
22:11:54
22 1647 Zákon z 25. júna 2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1647) - druhé čítanie. Hlasovanie o 2. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 22
19.8.2002
22:12:47
23 1647 Zákon z 25. júna 2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1647) - druhé čítanie. Hlasovanie o 3. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 23
19.8.2002
22:13:41
24 1647 Zákon z 25. júna 2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1647) - druhé čítanie. Hlasovanie o 4. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 24
19.8.2002
22:14:34
25 1647 Zákon z 25. júna 2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1647) - druhé čítanie. Hlasovanie o 5. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 25
19.8.2002
22:15:32
26 1647 Zákon z 25. júna 2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1647) - druhé čítanie. Hlasovanie o 6. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 26
19.8.2002
22:16:50
27 1647 Zákon z 25. júna 2002 o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1647) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 27
19.8.2002
22:18:27
28 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 28
19.8.2002
22:19:23
29 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 2. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 29
19.8.2002
22:20:14
30 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 3. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 30
19.8.2002
22:21:12
31 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 4. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 31
19.8.2002
22:22:06
32 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 5. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 32
19.8.2002
22:22:55
33 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 6. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 33
19.8.2002
22:23:40
34 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 7. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 34
19.8.2002
22:24:27
35 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 8. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 35
19.8.2002
22:25:17
36 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 9. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 36
19.8.2002
22:26:01
37 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 10. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 37
19.8.2002
22:26:46
38 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 11. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 38
19.8.2002
22:27:31
39 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 12. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 39
19.8.2002
22:28:19
40 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 13. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 40
19.8.2002
22:29:08
41 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - druhé čítanie. Hlasovanie o 14. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 41
19.8.2002
22:29:48
42 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 42
19.8.2002
22:30:53
43 1649 Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1649) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 43
19.8.2002
22:34:06
44 1657 Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1657) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 44
19.8.2002
22:34:50
45 1657 Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1657) - druhé čítanie. Hlasovanie o 2. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 45
19.8.2002
22:35:43
46 1657 Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1657) - druhé čítanie. Hlasovanie o 3. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 46
19.8.2002
22:36:28
47 1657 Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1657) - druhé čítanie. Hlasovanie o 4. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 47
19.8.2002
22:37:17
48 1657 Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1657) - druhé čítanie. Hlasovanie o 5. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 48
19.8.2002
22:38:12
49 1657 Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1657) - druhé čítanie. Hlasovanie o 6. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 49
19.8.2002
22:38:58
50 1657 Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1657) - druhé čítanie. Hlasovanie o 7. pripomienke prezidenta SR. Hlasovanie č. 50
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.